Subotica:Usvojen rebalans budžeta

Na 13. sednici Skupštine grada Subotice, održanoj danas u Velikoj većnici Gradske kuće,  doneta je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2021. godinu.  Rebalansom usvojeni obim budžeta iznosi 7.266.280.000 dinara, što je za 892.057.000 dinara, odnosno 13,99 odsto više od obima budžeta usvojenog u decembru prethodne godine godine.

14542_1.jpg

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić je, obraćajući se medijima nakon usvajanja Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2021. godinu (50 glasova za, sedam protiv, uzdržanih nije bilo) rekao da je rebalans budžeta bio neophodan zbog usklađivanja rashodovne strane sa očekivanim prihodima i utvrđivanja sa zakonskim promenama nastalim nakon izglasavanja budžeta za 2021. godinu.

„Prateći realizaciju budžeta za 2021. godinu za period januar-jul videli smo da je realizacija budžeta za sedam meseci 60,47 odsto i očekivanja su da će prihoda strana biti veća nego što je planirano. Uradili smo raspodelu namenskih sredstava, kao i sredstava za projekte i korisnike budžeta, a uradili smo i preraspodelu prenetih sredstava iz prethodne godine. Izglasani obim budžeta sada je 7.266.280.000 dinara, što je više od planiranog budžeta za 2021. godinu za 892.057.000 dinara, odnosno 13,99 odsto. U periodu januar-jul tekuće godine ostvareni su prihodi od komunalnih taksi i naknada u većem iznosu za 70 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, pa je rebalansom usvojeno povećanje ovih prihoda budžeta. Najznačajnije povećanje ostvareno je od naknada za legalizaciju, taksi za ozakonjenje i naknade za komunalni doprinos, što je potvrda da je građevinski sektor u ekspanziji kako u delu ozakonjenja nelegalnih objekata tako i u izgradnji novih objekata“, istakao je Bakić.

Naveo je da se najznačajnije promene na rashodovnoj strani rebalansa odnose na planirana nedostajuća sredstva za isplatu plata zaposlenih kod korinika sredstava budžeta grada, čije je povećanje usledilo nakon usvajanja budžeta za ovu godinu, tačnije da su aprila plate uvećane za 1,5 odsto.

14542_2.jpg

„Obezbeđena su nedostajuća sredstva za osnovno i srednje obrazovanje u okviru rashoda za prevoz zaposlenih koji su u prethodnom perodu bili uskraćeni za deo troškova dolaska i odlaska sa posla, a koji su pokrenuli ostvarivanje svojih prava sudskim putem.  Obezbeđena su nedostajuća sredstva za funkcionisanje apotekarske ustanove, povećane su aproprijacije kojima se obezbeđuje obavljanje komunalnih delatnosti i delatnosti od opšteg interesa kao što su održavanje čistoće i zelenila, održavanje puteva, biciklističkih staza i trotoara,  uklanjanje divljih deponija, održavanje objekata u javnoj svojini grada, a obezbeđena su veća sredstva za rad predškolske ustanove. Obezbeđena su, takođe, i dodatna sredstva za funkcionisanje JP ‘Suboticatrans’, s obzirom na poremećaje u poslovanju preduzeća izazvane pandemijom, kao i za povećanje na aproprijacijama za dotacije kojima se sufinansiraju projekti nevladinih organizacija i organizacije u oblasti sporta“, rekao je gradonačelnik Bakić.

Dodao je da su izdaci za nefinansijsku imovinu, odnosno investicioni izdaci uvećeni za 39,25 odsto od tekućeg planiranog obima.

„Najznačajnije izmene su u okviru nastavka projekta Izgradnja i adaptacija zgrade Narodnog pozorišta, projekta adaptacije Gerontološkog centra ‘Dudova šuma’, rekonstrukcija i adaptacija Doma za decu ‘Kolevka’, nastavak projekta energetske efikasnosti objekata u javnoj svojini“, naglasio je gradonačelnik Bakić.

14542_3.jpg

On je kazao da su obezbeđena i sredstva za započinjanje nekoliko investicionih projekata.

„Ti projekti odnose se na izgradnju međuobjekta za sakupljanje sporednih proizvoda životinjskog porekla, izgradnju bunara u Mišićevu i Višnjevcu, sanaciju  objekta Velike terase na Paliću, asfaltiranje ulice Doža Đerđ u Hajdukovu i II ulice u Bačkim vinogradima, rekonstrukciju i adaptaciju turističkog informacionog centra. Usvajanje izmena i dopuna Odluke o budžetu grada Subotice za 2021. godinu omogućiće ostvarivanje zadatih ciljeva određenih u svakom programskom delu budžeta, a sve u skladu sa smernicama koje je odredila Vlada Republike Srbije i Ministarstvo finansija“, rekao je gradonačelnik Bakić, ističući da saradnja subotičke lokalne samouprave sa republikom i poktrajinom nikada nije bila bolja nego danas.

14542_4.jpg

Na današnjoj sednici Skupštine grada, među 23 tačke dnevnog reda koliko je ukupno usvojeno, doneta je i Odluka o donošenju Plana generalne regulacije IX za zonu MZ „Zorka“. Preostale tačke dnevnog reda uglavnom su se odnosile na subotička javna i javno komunalna preduzeća i menjanje odluke o njihovom osnivanju zbog uvođenja bunjevačkog jezika u ravnopravnu službenu upotrebu na teritoriji grada Subotice.

 14542_6.jpg

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*