Sud u Strazburu vratio imovinu državljaninu Srbije u Crnoj Gori

(Фото EPA-EFE/PATRICK SEEGER)
(Foto EPA-EFE/PATRICK SEEGER)

PODGORICA – Državljanin Srbije Ilija Nešić dobio je spor pred Evropskim sudom za ljudska prava protiv Crne Gore, prema kojoj država mora da mu vrati pravo vlasništva nad ranije oduzetom imovinom bez naknade.

Evropski sud za ljudska prava je presudu doneo 9. juna i u njoj se kaže da je ta pravosudna institucija u potpunosti prihvatila navode iz Nešićeve tužbe.

Nešić, iz Krašića kod Tivta, tužbu je podneo nakon što mu je država pre 11 godina nezakonito uskratila svojinska prava nad njegove dve parcele na obali mora u tom delu Boke.

Da je praksa Vlade Crne Gore nezakonita i da država ne može da oduzima imovinu bez naknade, potvrdio je za podgoričke Vijesti advokat Zoran Miljanić, koji smatra da će ova presuda u potpunosti promeniti sudsku praksu kada su u pitanju ovakvi i slični predmeti, kao i dovesti do izmene propisa koji regulišu ovu materiju.

Evropski sud je, kaže, ovde zauzeo stav „o nejasnoći relevantnog zakona” u Crnoj Gori.

„Evropski sud za ljudska prava potvrdio je stavove Advokatske kancelarije ‘Miljanić’ da nema prelaska privatne u državnu svojinu bez odgovarajućeg pojedinačnog pravnog akta, kao i plaćanja odgovarajuće naknade…”, rekao je advokat.

Nešić, koji je srpski državljanin, još 1980. je od drugih fizičkih lica legalno kupio dve parcele na obali u Krašićima, ukupne površine 349 kvadrata.

Kao i većini drugih ljudi, koji su bili legalni vlasnici zemljišta na morskoj obali, i Nešiću je država Crne Gora u međuvremenu, pozivajući se na Zakon o morskom dobru iz 1992. i Zakon o državnoj imovini iz 2009. formalno oduzela imovinu, upisavši se na parcele na morskoj obali kao vlasnik, a Nešiću je ostavila pravo korišćenja nekretnina.

Sve to država je uradila bez donošenja pojedinačnog pravnog akta – rešenja o eksproprijaciji Nešićeve privatne imovine i isplate zakonom predviđene naknade za eksproprijaciju.

Nešić je pre 11 godina krenuo u dugotrajan i iscrpljujući sudski proces protiv države Crne Gore, a nakon što se čak i Ustavni sud izjasnio negativno na njegovu žalbu u februaru 2016, Nešić se obratio sudu u Strazburu.

Evropski sud je u presudi naveo da je Nešić bio zakoniti vlasnik tog zemljišta i da mu je upisivanjem tih nekretnina na državu kao vlasnika, što su prethodno podržali svi crnogorski sudovi, oduzeta njegova imovina.

S obzirom na to da srpski državljanin nije ispostavio odštetni zahtev, Evropski sud mu ga nije ni dodelio, ali je obavezao državu Crnu Goru da mu u roku od tri meseca nadoknadi ukupno 5.400 evra troškova koje je imao pred domaćim i sudom u Strazburu.

IZVOR:POLITIKA

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*