Danas se obeležava Međunarodni dan migranata

Danas se obeležava Međunarodni dan migranata, a Srbija ga dočekuje sa značajno unapređenim kapacitetima za prihvat, smeštaj i upravljanje migracijama.


Komesarijat za izbeglice i migracije saopštava da je u pet stalnih centara za azil i 13 prihvatnih centara širom Srbije smešteno je 4.200 migranata, većinom porodica sa decom, dok je kapacitet obezbeđen za 6.000 ljudi, u skladu sa obavezom koju je Srbija preuzela u trenutku zatvaranja zapadnobalkanske rute, saopštila je vladina Kancelarija za saradnju sa medijima, prenosi RTV.

Povodom Međunarodnog dana izbeglica, ministar odbrane Srbije i predsednik Radne grupe za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova Aleksandar Vulin i komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić posetiće centar za azil u Krnjači.

Komesarijat za izbeglice i migracije podseća da je od septembra ove godine, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, više od 500 dece migranata školskog uzrasta uključeno je u školski sistem Srbije, dok se u centrima, u saradnji sa međunarodnim i nevladinim organizacijama obavljaju edukativne, kreativne, sportske i druge aktivnosti.

Cilj tih aktivnosti je da se kvalitetno organizuje vreme koje migranti provode u Srbiji dok čekaju da nastave put, što je za većinu njih i dalje glavni cilj.

Kroz Srbiju je od izbijanja migrantske krize juna 2015. godine prošlo više od milion ljudi.

„Sigurni smo da su oni danas najbolji ambasadori naše zemlje u zemljama njihove krajnje destinacije“, kažu u Komesarijatu.

Za sve ovo vreme, dodaju, država Srbija i njeni građani pokazali su izrazit stepen solidarnosti i humanosti prema migrantima, kao i odgovornosti u ispunjavanju svojih zadataka i obaveza, angažujući neophodne ljudske, finansijske, infrastrukturne i druge resurse.

Kako prenosi RTV, komesarijat je zahvalio na podršci, pre svega, Evropskoj uniji koja je od početka povećanog priliva migranata na teritoriji Srbije kao najveći donator pružila izuzetno značajnu direktnu pomoć institucijama zaduženim za upravljanje migracijama, kao i bilateralnim donatorima, nevladinom sektoru, implement partnerima i onima koji su prepoznali potrebe i pomogli lokalnim zajednicama koje su u najvećoj meri podnele breme migrantske krize.

Komesarijat ističe da je Srbija rešena u nameri da preuzme još aktivniju partnersku ulogu u rešavanju migrantskog pitanja, uz insistiranje da budemo deo jedinstvenog evropskog rešenja, posebno kad je reč o readmisiji migranata u zemlje porekla.

Povodom Međunarodnog dana migranata, Komesarijat je podsetio da Srbija i dalje zbrinjava veliki broj izbeglica iz bivših SFRJ republika, interno raseljena lica sa Kosova i Metohije, povratnike po sporazumu o readmisiji i druge ranjive kategorije društva.

Navodi se da je usled raspada bivše SFRJ i konflikata koji su usledili devedesetih godina prošlog veka, došlo do toga da u Srbiji potraži utočište više od 800.000 izbeglica iz bivših republika i interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije.

Danas je u Srbiji evidentirano 201.047 interno raseljenih dok je ukupan broj lica sa izbegličkim statusom 27.802 (19.032 iz Hrvatske i 8.764 iz Bosne i Hercegovine).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*