Svetosavska beseda u Matici Srpskoj „Svetlost u tami seoba“

NOVI SAD –

U Svetosavskoj besedi pod naslovom „Svetlost u tami seoba“ akademik Svetislav Božić govorio je o značaju prosvetitelja u našim viševekovnim seobama, ali i o Matici srpskoj kao sabirnom centru.

Matica srpska više od 150 godina slavi Svetog Savu, a tradicionalnu Svetosavsku besedu ove godine održao je kompozitor, akademik Svetislav Božić.

matica, srpska,

Izvor: RTV (Aleksandar Galić)

Akademik Svetislav Božić navodi „Danas stojeći ovde u epicentru naših seoba Sveti Sava nam daje svetlsost u seobama ne da nam da padnemo u očajanje koje bi bilo strašno . Pored svih tragedija naše seobe su progresivne donose svetlost u duh i javlja se velika radost i svetlo života“.

Zaveštanje Svetog Save Matica srpska slavi više od veka i po.

„Sveti Sava i hristijanizacija je najtvrđa uporišna tačka u kojoj treba tražiti i početke i najjači temelj za celokupnu srpsku kulturu“ kaže Dragan Stanić predsednik Matice srpske

Nakon Besede izvedena je i kompozicija Svetislava Božića Vizantijski mozaik, koja je inspirisana srpskim manastirima.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*