Taksisti moraju da voze po tarifama

Gradska uprava za inspekcijske poslove, Odsek inspekcije za kontrolu drumskog saobraćaja i kontrolu obale i vodenog prostora Grada Novog Sada dobija povremeno prijave u vezi sa visinom naplate usluga taksi prevoza, za vreme održavanja sajamskih, muzičkih i drugih manifestacija koje se održavaju u Novom Sadu.

Cenu usluga u okviru taksi tarife po kojoj mora da se obavlja taksi prevoz na teritoriji Grada, aktom utvrđuje Gradsko veće i jedinstvene su za sve taksi prevoznike u Gradu Novom Sadu. Cena usluge korišćenja taksi prevoza, koje se navode u prijavama, ponekad prevazilazi cene koje su donešene u skladu sa taksi tarifom za obavljanje taksi prevoza.

Nadležni obaveštavaju građane Novog Sada, korisnike usluga taksi prevoza putnika, da je u skladu sa članom 31. Odluke o taksi prevozu putnika („Sl. list Grada Novog Sada“, br. 63/2016, 74/2016, 81/2016, 9/2017, 32/2017 i 43/2017 – ispr.) taksi vozač dužan da:

– prilikom otpočinjanja prevoza uključi taksimetar,
– za izvršenu uslugu prevoza, naplaćuje cenu prevoza u iznosu koji pokazuje taksimetar u trenutku završetka prevoza i
– izda račun na kraju vožnje.

Ako taksi vozač, po završetku vožnje, ne izda putniku navedeni račun, putnik nije u obavezi da plati uslugu taksi prevoza.

Korisnik taksi usluge koji je dobio račun, a nije zadovoljan visinom iznosa naplaćene usluge može se obratiti Gradskoj upravi za inspekcijske poslove Grada Novog Sada- Odsek inspekcije za kontrolu drumskog saobraćaja i kontrolu obale i vodenog prostora, koja će izvršiti kontrolu i o ishodu obavestiti korisnika usluge taksi prevoza. Najjednostavniji način za reklamaciju računa taksi usluge je pozivom Dispečer sistema Gradske uprave za inspekcijske poslove, na broj 021/ 4872-402 ili 021/4872-403.

Start taksi prevoza je 85,00 din, vožnja po pređenom km 52,00 – 66,00 – 98,00, din. (zavisno od tarife 1,2 ili 3), čekanje po času 520,00 din.

Tarifa 1. primenjuje se u vremenu od 06,00 do 22,00 časova, za taksi prevoz na području naseljenih mesta: Novi Sad, Veternik, Petrovaradin i Sremska Kamenica.

Tarifa 2. primenjuje se u vremenu od 22,00 do 06,00 časova, za taksi prevoz na području naseljenih mesta: Novi Sad, Veternik, Petrovaradin i Sremska Kamenica.

Tarifa 3. primenjuje se u vremenu 00,00 do 24,00 časova, za taksi prevoz van područja naseljenih mesta iz Tarife 1. i 2. kao i za vreme državnih praznika ističe se u saopštenju Gradske uprave za inspekcijske poslove.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*