U gradu Kinšasa održan seminar na temu: „Afrička unija u svetlu pitanja Sahare: kako doći od dinamike neuspeha do konačnog rešenja koje će služiti u interesu afričkog jedinstva?”

Kancelarija javnih poslova pod nazivom “BM Partners” situirana u gradu Kinšasa, prestonici Demokratske republike Kongo, organizovala je 22 oktobra 2021 godine, jednodvevnu javnu raspravu i dijalog, po pravilima analitičke organizacije Chatham House, na temu: Afrička unija u svetlu pitanja Sahare: kako preći od dinamike neuspeha ka konačnom rešenju koje služi afričkom jedinstvu?

Taj seminar održan u formi javne rasprave okupio je više od šezdeset učesnika i oko trideset govornika, eminentnih stručnjaka afričkog kontitenta, kako iz DR Konga tako i iz pet država regiona (Angole, Kameruna, Gabona, Republike Kongo i Zambije). Među govornicima su se našli političari, eksperti i univerzitetski radnici, ekonomisti i predstavnici privatnog sektora, članovi brojnih Think Tank organizacija kao i uvaženi članovi civilnog društva. Pomenuti govornici su tokom konstruktivne I sadržajne diskusije, bazirane na inovativnim, pragmatičnim pristupima i na potrazi za mirnim, naučnim i realnim rešenjem regionalnog spora koji decenijama minira stabilnost, ugrožava mir i sigurnost u Africi, kao i njen ekonomski regionalni i kontinentalni razvoj, došli do sledećih zaključaka.

U daljem tekstu nalazi se rezime diskusje sažet u četiri ključne tačke ovog panafričkog seminara :

 

  • Prva tačka: Prihvatanje, a potom i dalji opstanak jednog entiteta koji ne poseduje nikakve attribute suverene i nezavisne države u okviru Panafričke institucije predstavlja višestruku anomaliju.

 

Fokus:  Istorijat gledišta koje je zastupala Organizacija afričkog jedinstva, potom Afrička unija spram Spora oko Sahare – ideološka razmatranja I pravna odstupanja

Uvodna razmatranja i diskusije su omogućile da se na osnovu “nepovredivosti neospornih istorijskih činjenica” još jednom potvrdisuverenitet Maroka nad njegovom Saharom, integralnim delom teritorije Kraljevine, kao i da se potvrdi da je Maroko tu teritoriju gradio i podario joj identitet. Kroz izlaganja uvaženih profesora, istoričara i afričkih eksperata za geopolitička pitanja, debatom se došlo do zajedničkog jednoglasnog zaključka: odluka donesena 1982.

Od strane Organizacije Afričkog jedinstva (OAJ) da se u njene redove uvrsti jedan nedržavni entietet, a da se on potom tu zadrži od strane Afričke unije (AU) je bila greška.

Govornici su podsetili na različite pravne aspekte, zasnovane na bazi međunarodnog prava, koji pravdaju potrebu da se ispravi pravna anomalija kojom se dozvolilo članstvo “sadr-a” u OAJ, jednog entiteta koji “ne poseduje nijednu potrebnu karakteristiku nezavisne i suverene države”. Napomenuli su da je OAJ to učinila kršeći pritom spostvene povelje. “Sadr” kao takav i danas nastavlja da bude član 54 nezavisne I suverene države Afričke unije. Pojedini su to prisustvo “sadr-a” u redovima panafričke organizacije okarakterisali kao “nelogično, ne pragmatično I u potpunoj suprotnosti sa idejama panafrikanizma”. 

Štaviše, većina govornika je pozvala ovu panafričku organizaciju ne samo da ispravi tu grešku, već I da uputu jedno “veliko izvinjenje.”

 

 

  • Druga tačka: Regionalni nesporazum oko Sahare: kočnica regionalne i kontinentalne ekonomske integracije, koja čini imperative današnjice

Studije slučaja:

  • Pogranično selo Gergerat – flagrantan primer opipljive blokade u sprovođenju Zone slobodne trgovine Afrike (ZOSTA) na terenu
  • Ekonomska saradnja I razvoj između Maroka I centralne Afrike: ambicije koje treba ispuniti

 

Uzimajući primer blokade koju su napravile paramilitantne jedinice Polisarija na prostoru Gergerata, oktobra-novembra 2020, govornici su žestoko osudili taj « varvarski, ilegalan čin » kao direktno kršenje prekida vatre iz 1991; kršenje koje je inače konstatovao i Generalni sekretar Ujedinjenih Nacija u svom poslednjem Specijalnom izveštaju o Zapadnoj Sahari. Taj čin predstavlja očiglednu kočnicu i prepreku ekonomskoj integraciji, kao i razlog prekidu snadbevanja neophodne sanitarne opreme I prehrambenih proizvoda u kontekstu pandemije (Kovid-19). Takođe, to predstavlja prepreku slobodnom protoku stanovništva i dobara u čitavom tom regionu; što dalje predstavlja pretnju ostvarivanju dogovora o Zoni slobodne trgovine na Afričkom kontinentu (ZOSTA).

Rešavanje spora između dve države “smeštene pred mostom između starog kontinenta i Afrike” predstavlja tačku polaska za ostvarivanje ekonomske integracije kontinenta putem prevazilaženja političkih tenzija koje parališu process izgrađivanja Magreba, “istinskog dela slagalice koji nedostaje u procesu ekonomske integracije Afrike.”

Sagovornici su raspravljali i preispitivali vrednost i doprinos pridodate članice Unije tzv. “sadr-a” od njenog prijema, po pitanju ekonomske integracije, ali takođe i po pitanju ostvarivanja drugih ključnih ciljeva i povezivanje različitih sektora u okviru Afričke unije. U daljoj debati se zatim podvukla višestruka uloga Kraljevine Maroko na afričkom kontinentu i to, čak, pre reintegracije ove države u Afričku uniju, 2017. godine. Ta značajna uloga u potpunosti se podudara sa ciljevima Agende 2063, kao i sa vizijom predviđenog panafrikanizma, oko kojeg su složne sve afričke države.

 

 

  • Tačka tri: Rešavanje regionalnog spora oko Sahare: uslov bez kojeg se ne može zamisliti pomirenje u datom regionu, u široj regiji kao i na čitavom kontitentu koji se zbog toga nalazi pod pretnjom od terorizma i separatizma

 

Fokus: Uloga regionalne bezbednosne saradnje u stabilizaciji prilika na kontinentu, kroz funkcionalni, proaktivni i kredibilni pristup Afričkih snaga u pripravnosti (FAA)

 

Stručnjaci iz oblasti bezbednost pokrenuli su raspravu o pretnjama separatizma i ekstremizma, na kontinentu koji pati bezbednosnih rizika i nejedinstva koje sprečava uduženi otpor terorizmu i secesionizmu. Podvukli su neophodnost da se Afrička unija, koja čini “izraz volje našeg multilateralizma” pozove da usvoji u svom pristupu “princip realnosti” , kako bi se izbegao svaki pokušaj političke ili ideološke instrumentalizacije.

Učesnici seminara su razmenili mišljenja i povodom marokanskog predloga za autonomiju, koji se smatra kao “pravedno, kredibilno, iskreno i kompromisno političko rešenje”. To “mirovno rešenje” dozvoljava da se diskutuje o određenom statusu autonomije za Region Sahare, baziranom na inkluzivnosti, poštujući kulturološke specifičnosti stanovništva koje živi na ovoj marokanskoj teritoriji.

Taj predlog zasnovan je istovremeno na originalnom konceptu autonomije, podeljene između centra i regiona, na ravnopravnim osnovama. Ta inicijativa kojom se osigurava mir, stabilnost i bezbednost, predstavljena je kao bedem protiv terorizma i secesionizma, prave pošasti koja preti stabilnosti regiona sahel-sahare, a preko njega, i čitavom kontinentu.

  • Tačna četiri: Put ka izbacivanju iz članstva: institucionalni proboj u svrhu afričkog jedinstva

Fokus: Legitimna, kredibilna i nedvosmislena podrška Afričke unije procesima pod okriljem UN-a I trenutnoj međunarodnoj dinamici; u svetlu Marokanskog plana za autonomiju, kao iskrenog, kredibilnog i pragmatičnog rešenja

Na kraju, govornici su preispitali rešenja koja su na raspolaganju AU-i za pronalaženje njenog jedinstvenog stava po pitanju Sahare insistirajući pritom na posebnim okolnostima pod kojima je “sadr” primljen u redove OAJ-a, okolnosti koje su priznate i od strane većine kroz sporazum Kigali, potpisanom 2016. od strane 28 država članica Afričke unije (AU). Taj sporazum je podrazumevao reintegraciju Maroka u redove AU-e, kao i suspenziju tzv. “sadr-a” iz te organizacije.

Insistirajući podjednako na sadržaju Odluke broj 693, donete tokom Samita u gradu Nuakšot, u julu 2018. kojim je podvučena ekskluzivna uloga Saveta bezbednosti UN-a u razmatranju spornog pitanja Sahare, govornici su pozvali afričke države i AU da idu izvan svojih dostignuća i da pokažu više pragmatizma. Dakle, oni su pozvali Africku Uniju da razmotri put za izbacivanje “sadr-a”, što predstavlja neophodnost ukoliko se želi konsolidovati jedinstvo kontinenta i sprečiti podele koje prete da pojačaju separatističke težnje.

Oni su takođe insistirali na neophodnosti toga da Institucije panafrikanizma da slede put većine država afričke i međunarodne zajednice, kao i skupa različitih regionalnih i multilateralnih organizacija, među kojima UN, i da prestanu posmatrati “sadr” kao članicu, i u skladu s tim, izbaciti je iz svojih redova.

Učesnici seminara su između ostalog predložili i osnivanje savetodavne grupe koja bi pratila ispunjavanje preporuka ovog seminara.

 

AMBASADA KRALJEVINE MAROKO U BEOGRADU

 

 

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*