U pokrajinsku budžetsku rezervu preneto 450 miliona dinara

Фото: Dnevnik.rs

Pred poslanicima Skupštine Vojvodine će se 21. februara naći Predlog skupštinske odluke o prvom rebalansu budžeta za 2020. godinu.

Foto: Dnevnik.rs

Dan ranije će o predloženom rebalansu raspravljati Odbor pokrajinskog parlamenta za budžet i finansije, kaže za naš list predsednik Odbora Jovan Lazarov. Napominje da se radi o rebalansu tehničke prirode i da je reč o neutrošenih 450 miliona prenetih iz prošle godine, koji će se preusmeriti u budžetsku rezervu i koristiti i za otplatu javnog duga, s obzirom na to da se radi o fleksibilnim sredstvima.

– Preneta, odnosno neutrošena svota iz prethodne godine, nakon konsolidovanog računa trezora AP Vojvodine iznosila je oko tri milijarde dinara, a procenjeni iznos za ovu godinu je projektovan na 2,4 milijarde – naveo je Lazarov. – Dakle, imamo viška novca neutrošenog prošle godine i mora da se radi rebalans da bi se ta razlika – a prevashodno se radi o likvidnim sredstvima – automatski uključila u trošenje budžeta, dakle u izvršenje.

Na pitanje za šta će tih 450 miliona dinara biti namenjeno, kaže da će, s obzirom na to da je početnim budžetom tekuća budžetska rezerva bila postavljena nisko, svih tih 450 miliona biti preneto na tekuću budžetsku rezervu da bi se obezbedila fleksibilnost budžeta do kraja godine i novac mogao koristiti tokom cele godine.

Ovih neutrošenih 450 miliona će se uključiti na poziciju za otplatu javnog duga (Jovan Lazarov)

– Pošto je preneta svota likvidna, ona će biti zamenjena s izvornim sredstvima koja ulaze u budžetsku rezervu, kojih još nemamo na računu.  Dakle, ovih neutrošenih 450 miliona će se uključiti na poziciju za otplatu javnog duga, a novac namenjen za otplatu javnog duga će se uključiti u tekuću budžetsku rezervu. Kako će budžet biti sukcesivno punjen, tako će budžetska rezerva tokom godine intervenisati i ciljano se trošiti. Novac koji je likvidan, naravno, ima prioritet u odgovornom planiranju i otplati javnog duga. U suštini to je tema rebalansa – kazao je Lazarov.

On je dodao da je to jedna pozicija koja se menja. Rečju, radi se o povećanju budžetske rezerve, a preneta neutrošena likvidna sredstva idu u isplatu javnog duga, dok će isti toliki iznos za otplatu javnog duga (kojeg još nema na računu) biti prebačen u tekuću budžetsku rezervu.

– Tačka dnevnog reda na sednici Skupštine biće zaduženje koje smo projektovali za 2020. godinu u iznosu od 2,4 milijarde dinara, tako da samo operacionalizujemo tu odluku o budžetu. Ići će se na javni poziv i očekuje se izuzetno niska kamatna stopa, a novcem će Pokrajina sprovoditi svoje kapitalne projekte u 2020. godini – naveo je Lazarov.

IZVOR:DNEVNIK

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*