U Subotici je održana 15. sednica Skupštine grada

Na 15. sednici Skupštine grada, održanoj u Velikoj većnici Gradske kuće usvojeno je, većinom glasova, svih 17 tačaka dnevnog reda. Usvojene su, između ostalog, Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za drugu deonicu kanala „Orom-Čik-Krivaja“, podsistema za navodnjavanje „Tisa- Palić“ na teritoriji grada Subotice, Odluka o donošenju regionalnog plana upravljanja otpadom za grad Suboticu i opštine Bačka Topola, Mali Iđoš, Senta, Čoka, Kanjiža i Novi Kneževac za period od 2018. do 2028. godine i odluka da se za direktora ustanove kulture Art bioskop „Aleksandar Lifka”, na mandatni period od četiri godine, imenuje dosadašnji v. d. direktora Gordana Guberinić.

Priznanje „Dr Ferenc Bodrogvari“ ove godine biće dodeljeno Sonji Berti, nastavnici tambure, Janošu Breneru, profesoru mađarskog jezika i književnosti i Miroslavu Idiću, nastavniku harmonike, navodi se na zvaničnoj internet stranici grada Subotice.

Na sednici Skupštine grada odbornici su, takođe, dali saglasnost na program poslovanja Fondacije mentalne higijene „Expecto“ sa finansijskim pokazateljima za 2018. godinu. Usvojen je i izveštaj o radu Gradskog pravobranilaštva i zaštitnika građana, a imenovani su i članovi Saveta Međunarodnog filmskog festivala.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*