U Subotici nastavljeno pošumljavanje, danas zasađeno 4.000 sadnica crnog bora

RTV
SUBOTICA –

U dosadašnjoj sezoni pošumljavanja, „Vojvodinašume“ posadile su skoro dve hiljade hektara novim sadnicama. Sadnja je nastavljena danas u Subotici, gde su oko dva i po hektara šuma zasadili radnici iz drugih delatnosti ovog šumarskog javnog preduzeća.

Ekonomisti, pravnici, komercijalni i radnici iz sektora marketinga. Sadnja novih šuma za zaposlene u Vojvodinašumama danas je bila tim bilding, u kojem je u Subotici nova stabla sadilo njih četrdesetak.

RTV

“Danas smo im dali priliku da nam pomognu, da pomognu osnovnu delatnost preduzeća, da vide kako to izgleda raditi na terenu. Samim tim da izađu iz kancelarija, zašto da ne, i da doprinesemo ozelenjavanju Vojvodine i da radimo ono što nam je u osnovi posla“, kaže referent za odnose sa javnošću JP „Vojvodinašume“, Sanela Milošević.

Radnici su danas pošumili dva i po hektara u Subotici sa oko četiri hiljade sadnica crnog bora. U dosadašnjoj sezoni pošumljavanja širom Vojvodine pošumljeno je više od hiljadu i osam stotina hektara.

„Posaditi ove sadnice crnog bora je relativno jednostavno, posebno kada je ovako lep dan, kada nije jako hladno. Ali njih treba sačuvati i od požara i od šumokrađe, mi rizikujemo, proizvodni ciklus bora je dugačak. U tom periodu može da se dogodi i snegolom i vetrolom i vetroizvale. Dakle, to su sve situacije koje mogu da nas osujete da tu na kraju bude šuma“, ističe stručni saradnik za gajenje i zaštitu šuma JP „Vojvodinašume“, Slađana Milošević.

Svoj dalji doprinos povećanju površina pod šumama ovo preduzeće će dati i u saradnji sa resornim Pokrajinskim sekretarijatom, putem čijeg konkursa svim zainteresovanima doniraju sadni materijal, kako bi se negativna statistika pošumljenosti Vojvodine koliko-toliko popravila.

IZVOR:RTV

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*