Ubica s Telepa presudio sebi u zatvoru

фото: Дневник.рс/Ф. Бакић

NOVI SAD: Goran Janković (38), iz Novog Sada, koji je optužen za trostruko ubistvo, izvršio je samoubistvo.

foto: Dnevnik.rs/F. Bakić

U Upravi za izvršenje krivičnih sankcija potvrđeno je za „Dnevnik“ da je pritvoreno lice J. G. počinio samoubistvo, vešanjem u sobi u kojoj je bio smešten.

Drugo pritvoreno lice koje je smešteno u toj sobi je u tom trenutku bilo u šetnji, kažu u Upravi i dodaju da je Okružni zatvor, postupio u skladu sa zakonom i o tome odmah obavestio policiju koja je obavila uviđaj, nadležno tužilaštvo i sud.

Pod­se­ti­mo, Go­ran Jan­ko­vić je optužen  da je 24. ma­ja u ju­tar­njim sa­ti­ma u ku­ći u Uli­ci Pe­te­fi Šan­do­ra 156b tu­pim pred­me­tom usmr­tio su­pru­gu Mir­ja­nu, ta­sta Bra­ni­sla­va i ta­štu Na­du Pa­jić, po­sle če­ga je po­be­gao. On je tog ju­tra do­šao do ku­će Mir­ja­ni­nih ro­di­te­lja, upr­kos me­ri za­bra­ne pri­la­ska i ko­mu­ni­ci­ra­nja jer ga je su­pru­ga pri­ja­vi­la za na­si­lje u po­ro­di­ci.

Ubi­stvo, ko­je je šo­ki­ra­lo jav­nost, do­go­di­lo se na­o­či­gled nje­go­vih i Mir­ja­ni­nih ma­lo­let­nih si­no­va od tri i de­set go­di­na.

Janković je uhapšen tri dana kasnije.

U novosadskom Višem sudu 3. februara je održano pripremno ročište povodom oog trostukog ubistva na kome je odlučeno da suđenje Goranu Jankoviću počne 25. marta.

IZVOR:DNEVNIK

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*