Umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece

I ove godine Grad Novi Sad nastavlja tradiciju pomoći porodicama sa troje i više dece u vidu umanjenja komunalnih usluga, a u cilju poboljšanja finansijskog položaja Novosađana. Umanjenje može biti ostvareno za usluge koje pružaju Javna Komunalna Preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ , „Novosadska toplana“ i „Čistoća“ a naplaćuje ih „Informatika“.

Umanjenje plaćanja obaveza utvrđeno je u visini od 30 % za porodice sa troje, četvoro i petoro dece. 40% za porodice sa šestoro, sedmoro i osmoro dece i 50% umanjenja cene komunalnih usluga za porodice sa devetoro i više dece.

Zahtev za umanjenje plaćanja komunalnih usluga za 2018. godinu podnosi se Gradskoj upravi za socijalnu zaštitu putem Pisarnice Gradske uprave za opšte poslove, Novi Sad, Trg slobode br. 1.

Uz zahtev je potrebno priložiti i fotokopiju lične karte, odnosno raseljeničke legitimacijepodnosioca zahteva, potvrdu o redovnom školovanju za decu i jedinstveni mesečni račun za prethodni mesec. Gradska uprava službenim putem pribavlja izvod iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici, potvrdu o prijavi prebivališta, odnosno boravišta za roditelje i punoletnu decu i dokaz o redovnom izmirivanju obavez u prethodnom periodu.

Na osnovu podnetih zahteva Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu će sačiniti spisak porodica koje ostvaruju pravo na umanjenje obaveza i to najkasnije do kraja januara 2018. godine.

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*