Umesto Najlona, planirana nova moderna pijaca

Foto: Dnevnik.rs
Na mestu sadašnjeg Najlona, na prostoru između Temerinske i Primorske ulice, planirana je nova savremena pijaca.

Javno komunalno preduzeće „Tržnica” nedavno je raspisalo tender za pribavljanje projektno-tehničke dokumentacije, što podrazumeva izradu idejnog rešenja, projekta za građevinsku dozvolu, izvođačkog projekta, ali i ishododovanje građevinske dozvole. Rok za podnošenje ponuda je 7. jun, a ugovor će biti zaključen na godinu dana.

Projektovanje novog dela Najlon pijace najavio je svojevremeno za naš list i direktor JKP „Tržnica” Uroš Lončar, a programom investicija tog preduzeća za projektno-tehničku dokumentaciju je namenjeno 12,3 miliona dinara, s tim da će novac biti obezbeđen iz gradske kase.

Na parceli površine 30.518 metara kvadratnih, gde se trenutno nalaze tezge s nadstrešnicama, planirana je gradnja moderne pijace, s neophodnom infrastrukturom i sanitarnim prostorima, ukupne bruto površine oko 6.000 kvadrata, od čega je površina objekta oko 2.000 kvadratih metara, odnosno oko 4.000 „zelena pijaca” s otvorenom nadstrešnicom. Nova zgrada će imati prizemlje i najviše jedan sprat (P+1), a, na površini oko 1.000 kvadrata.

Prostor na kom je planirana nova pijaca, okružen je zonama višeporodičnog stanovanja, pa bi

novoprojektovane sadržaje trebalo uklopiti u okruženje, ne samo infrastrukturno već i arhitektonskim izgledom. Broj ulaza bi trebalo prilagoditi prostornoj i funkcionalnoj organizaciji, te obezbediti najmanje dva pešačka ulaza u objekat. Imajući to u vidu, potrebno je osmisliti odgovarajuće ulazne kapije i princip brendiranja i informisanja na parceli.

“Otvoreni prostor ne mora biti ograđen, te može biti definisan elementima urbanog mobilijara ili funkcionalno, kao i vizuelno prepoznatljiv”, objašnjeno je u projektnom zadatku. Nova pijaca će imati pet celina, za prodajni prostor (pijačne tezge i prodajna mesta), poslovne prostore, sanitarne, tehničke i upravne prostorije.

Prodajni prostor u objektu namenjen je za izlaganje i distribuciju nekvarljive robe, voća i povrća, zanatskih, tehničkih i proizvoda domaće radinosti, kao i cveća i garderobe. Ta funkcionalna celina, u zavisnosti od srodnosti izloženih proizvoda, može biti podeljena po zonama. Tip tezgi i njihova prostorna organizacija trebalo bi da obezbedi što veći broj prodajnih jedinica.

“Prilikom projektovanja trebalo bi obratiti pažnju na komfor kupaca i prodavaca, te zdravo i tehnološki

ispravno izlaganje proizvoda, pregledno numerisanje pijačnih mesta, isticanje broja tezgi i naziva izlagača, zbog čega je neophodno osmisliti najracionalniju modularnu pijačnu tezgu koja se umnožava i zadovoljava uslove funkcionalnosti i vizuelnu dopadljivost. Prostori između tezgi treba da budu takvi da obezbede frekventnu i kontinulanu komunikaciju korisnika i nesmetano obavljanje delatnosti, kao i lako korišćenje svih dostupnih sadržaja”, navedeno je u projektnom zadatku JKP “Tržnice”.

Blok s poslovnim prostorima planiran je kao zasebna celina, koju će  formirati „modularne jedinice”, a njihovo linijsko postavljanje omogućiće, kako je navedeno, pružanje usluge na dve strane. Prodajno mesto predstavlja zatvorenu celinu, s tim da trgovac može prodavati robu unutar modelarnog koncepta u okviru pijace, kao i prolaznicima, koji bi pristupali s javne površine, bez ulaska u objekat tržnice.

Tehnički blok namenjen je isključivo za odlaganje i skladištenje opreme za čišćenje i održavanje higijene u objektu, ali je tu predviđena i tehnička soba za instalacije, s zasebnim ulazom.

U prostorijama za upravu nalaziće se kancelarije za zaposlene i prostorije za eventualni boravak Komunalnih inspektora. Ti je planiran i  prostor za javnu vagu, zaplenu i druge komunalne potrebe, koje su neohodne za nesmetano funkcionisanje i obavljanje svih delatnosti uprave.

 

IZVOR:DNEVNIK

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*