Unaprediti položaj Roma i Romkinja

U Gradskoj kući, u Subotici danas je održan sastanak predstavnika Koordinacionog tela za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period od 2016. do 2025. godine i Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine u Republici Srbiji sa predstavnicima lokalne samouprave i nadležnih ustanova u vezi uspostavljanja saradnje institucija na temu unapređenja položaja Roma i Romkinja.

Član Gradskog veća zadužen za oblast socijalne zaštite i zdravstva Ilija Đukanović izjavio je, tim povodom, da je Grad Subotica spreman da radi na unapređenju položaja romske nacionalne manjine u našem gradu, da je Savet za unapređenje položaja Roma formiran krajem 2015. godine i da je prvi zadatak Saveta bio izrada Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma.

„Skupština grada Subotice je, u julu ove godine, usvojila Lokalni akcioni plan za period od 2017. do 2021. godine koji obuhvata više oblasti: obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje i zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Nastao je kao rezultat rada i saradnje institucija, ustanova iz obrazovnog zdravstvenog sistema i socijalne zaštite, kao i nevladinog sektora, pedagoških asistenata“ – istakao je Đukanović.

On je naveo da u Subotici, u obrazovnom sistemu, ima pet pedagoških asistenata, da su potrebe veće i da se na tom planu očekuje podrška Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, kao i upošljavanje zdravstvenog medijatora kojeg, kako je rekao, trenutno nemamo.

„Grad Subotica sarađuje sa različitim organizacijama na poboljšanju uslova stanovanja. Tokom protekle dve godine u saradnji sa Ekumenskom humanitarnom organizacijom adaptirali smo 70 objekata. I u 2018. godini planirana su u budžetu sredstva za prevenciju napuštanja školovanja (za kupovinu udžbenika i potrošnog materijala za učenike), ekonomsko osnaživanje i poboljšanje uslova stanovanja. Od Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine i Koordinaciong tela očekujemo podršku u narednoj godini prilikom konkurisanja na određene projekte, kao i da zajedničkom saradnjom unapredimo položaj romske zajednice u našem gradu“ – kazao je Ilija Đukanović.

Predsednik Saveta Vlade Srbije za poboljšanje položaja Roma i Romkinja, dr Nenad Ivanišević, istakao je da je Vlada Srbije romsko pitanje postavila kao veoma važno i da je zajednički cilj svih državnih organa i lokalnih samouprava da po isteku ove dekade i Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja kažemo da su Romi potpuno ravnopravni u našem društvu i da to više ne bude pitanje na osnovu koga stalno merimo neke napretke.

„Nije ovo pitanje postavljeno nama tako visoko zato što je to jedno od pitanja u Poglavlja 23 nego zbog toga što su Romi sastavni deo srpskog društva, srpske države i obaveza svih nas koji brinemo o građanima naše države jeste da im pružimo mogućnost da budu potpuno afirmisani. Nacionalni savet romske nacionalne manjine imaće apsolutnu podršku u svim aktivnostima koje imaju za cilj poboljšanje položaja romske nacionalne zajednice na teritoriji Republike Srbije“ – naglasio je Nenad Ivanišević, i dodao da će Republika Srbija biti prva zemlja u regionu koja će na sistemski način rešiti pitanje zdravstvenih medijatora.

Predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, Teufik Ramadanović, rekao je da su prioriteti romske zajednice obrazovanje, zapošljavanje i uključivanje u realizaciju Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*