Uređenje Vikend naselja na Paliću: Uklonjeno još dva oronula objekta uz šetališe

Palić, 5. jul – Nakon što je krajem juna uklanjanjem 13 oronulih objekta
završena prva faza radova, preduzeće „Park Palić“ d.o.o. nastavlja sa
sprovođenjem projekta uređenja Vikend naselja na Paliću i intezivno
radi na pronalaženju načina i rešenja za uklanjanje devastiranih i
ruševnih objekata koji su u vlasništvu pravnih ili privatnih lica.
Polazeći od činjenice da je uređenje Vikend naselja od zajedničkog
interesa za vlasnike objekata, kao i za turistički potencijal Palića,
održan je veliki broj sastanaka i konsultacija sa predstavnicima
preduzeća ili njihovim pravnim naslednicima, sa ciljem pronalaženja
najučinkovitijih rešanja.


Kao rezultat prepoznavanja zajedničkog cilja da Vikend naselje na
Paliću od neuređene, oronule i nepristupačne urbanističke celine
ponovo postane funcionalan i atraktivan deo Palića, vlasnici
pojedinih objekata su već krenuli u realizaciju dogovorenih
aktivnosti.
Uvažavajući značaj ovog projekta, preduzeće „Adam Šped“ D.O.O. je, u
skladu sa postignutim dogovorom, prethodne nedelje o svom trošku već
uklonilo dva objekta na svojim parcelama uz samo šetalište, a u toku
je procedura za dobijanje potrebnih dozvola za uklanjanje trećeg, na
samom ulazu u Vikend naselje.


Izražavamo očekivanje da će, kao što je dogovoreno na održanim
sastancima, i druga preduzeća čiji su objekti valorizovani kao objekti

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*