Uručeni sertifikati o stručnoj osposobljenosti

Dodelom sertifikata o stručnoj osposobljenosti obeležen je uspešan završetak teorijsko-praktičnih obuka polaznika kod poznatog poslodavca u okviru projekta „Podsticanje i zapošljavanje mladih“ koji realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, u saradnji sa Ustanovom za obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje „Akademija Edukativa“, iz Beograda, i gradom Suboticom. Putem stručne obuke osposobljeno je i sertifikovano 160 mladih osoba za različiti dijapazon zanimanja koja su identifikovana kao deficitarna na lokalnom tržištu rada.

Svečani skup povodom dodele sertifikata danas je, u Novoj opštini, otvorio gradonačelnik Subotice Bogdan Laban koji je rekao da projekat „Podsticanja zapošljavnja mladih“ ima za cilj da pruži podršku mladima između 15 i 35 godina da se bolje pozicioniraju na tržištu rada i da prepoznaju, kreiraju i iskoriste mogućnosti za zapošljavanje i samozapošljavanje.

„Projekat se realizuje pod pokriviteljstvom nemačkog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj. Kroz zajedničko delovanje svih partnera pokrenuta je inicijativa za zapošljavanje mladih, koja je doprinela razvijanju lokalnog dijaloga različitih ključnih aktera kroz poboljšanu koordianciju i saradnju relevantnih institucija u javnom, privrednom i civilnom sektoru“ – istakao je gradonačelnik Laban.

On je naglasio da su unapređene i inovirane postojeće i kreirane nove mere politike zapošljavanja, zasnivane na potrebama mladih, da su sprovedene aktivnosti i ostvareni rezultati projekta doprineli podsticanju zapošljavanja mladih i proaktivnom uključivanju u lokalnu zajednicu i da želi da polaznici u što kraćem roku dobiju ugovor o radu kod subotičkih poslodavaca, navodi se na zvaničnoj interent stranici Grada Subotice.

Prisutnima su se obratile i direktorka „Akademije Edukativa“, Žaklina Bogavac, i saradnica te akademije, Verica Grgurović, iz Subotice. Obe su se zahvalile gradonačelniku Bogdanu Labanu što je grad Subotica bio partner u realizaciji ovog projekta.

Direktorka Bogavac je ocenila da je današnji događaj najbolji pokazatelj da je uspešna mađusobna saradnja ključna za primenu jednog sveobuhvatnog i integrisanog pristupa u podsticanju zapošljavanja i zapošljivosti mladih i da su projekti ovog tipa od neprocenjivog značaja za mlade, njihovo ekonomsko osnaživanje i integraciju.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*