Uspešno se sprovodi aktuelni stendbaj aranžman

Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda je doneo odluku o uspešnom završetku osmog razmatranja aktuelnog stendbaj aranžmana iz predostrožnosti Srbije, saopšteno je iz Narodne banke Srbije.

Na današnjem sastanku Odbora izvršnih direktora, ocenjeno je da je Srbija tokom aranžmana sprovođenjem dogovorenog ekonomskog programa ostvarila značajan napredak.

Tokom trajanja aranžmana, koji ističe 22. februara 2018, Srbija nije koristila sredstva koja su joj bila na raspolaganju, podseća se u saopštenju NBS.

Na sastanku Odbora izvršnih direktora ocenjeno je i da je povećano poverenje na tržištu, ostvaren rast investicija i rast ekonomske aktivnosti, prenosi RTV.

MMF je pozdravio poboljšanje uslova na tržištu rada, kretanje inflacije blizu centralne vrednosti cilja, ubrzano smanjenje javnog duga i jaku eksternu poziciju zemlje. Konstatovan je vidan napredak u domenu strukturnih reformi, ali i ukazano na to da su u ovoj oblasti potrebne dublje institucionalne reforme kojima bi se osigurao održiv privredni rast, navodi se u saopštenju.

Kada je reč o fiskalnoj politici, istaknuto je da je kroz značajno fiskalno prilagođavanje, nivo javnog duga u silaznoj putanji, te da je Zakonom o budžetu za 2018. stvoren prostor za kapitalne investicije, kao i da će se kroz poreske olakšice dodatno stimulisati rast zaposlenosti. Nastavak reformi unaprediće javnu administraciju i doprineće efikasnijem pružanju javnih usluga.

Međunarodni monetarni fond je ocenio da je monetarna politika uspela da drži inflaciju pod čvrstom kontrolom, čime je podržala ekonomski oporavak zemlje.

Karakterišući okvir monetarne politike kao odgovarajući, imajući u vidu neizvesnosti na domaćem i inostranom tržištu, MMF je pozdravio nedavnu fleksibilnost deviznog kursa domaće valute, koja je delovala u pravcu aprecijacije dinara usled unapređenih makroekonomskih fundamenata i tržišnih uslova.

Reforme u finansijskom sektoru dovele su do jačanja bankarskog sektora koji je sada u znatno boljoj poziciji da podrži ekonomsku aktivnost. Međunarodni monetarni fond je pohvalio veoma dobre rezultate sprovođenja strategije za rešavanje problematičnih kredita, ali i ukazao da su dalje aktivnosti u ovom pogledu neophodne.

Značajan napredak u sprovođenju strukturnih reformi ojačao je potencijal rasta srpske privrede, uticao je na smanjenje fiskalnih rizika i kreiranje radnih mesta, navodi se u saopštenju.

MMF ukazuje da je još dosta toga ostalo da se uradi kada su u pitanju preostala preduzeća u većinskom državnom vlasništvu kako bi se unapredio način njihovog upravljanja, investiranja i ojačali administrativni kapaciteti.

Ukazano je da je poslovno okruženje u Srbiji unapređeno u uslovima makroekonomske stabilnosti i boljeg regulatornog okvira. Sugeriše se nastavak poreskih reformi i otklanjanje neizvesnosti u sistemu sudstva, čime bi se dodatno podstakla poslovna aktivnost, navodi se u saopštenju NBS.

Odbor izvršnih direktora MMF-a je zaključio da je Republika Srbija, bližeći se završetku aranžmana, uspela da sprovođenjem dogovorenog ekonomskog programa ostvari makroekonomsko prilagođavanje i znatno ojača svoj ekonomski kapacitet.

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*