Usvojen plan zaštite od elementarnih nepogoda

Na današnjoj sjednici Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Bijeljina usvojen je Plan zaštite od elementarnih nepogoda za narednu godinu, kao i program rada Zimske službe na području Grada.

– Usvojili smo i plan zaštite od visokih voda, velikih snježnih nanosa i definisali način djelovanja zaštite ljudi i puteva u zimskom periodu. Skupština Grada je već usvojila program rada Zimske službe, a čišćenjem ulica trebalo bi da se bavi pet preduzeća koja imaju odgovarajuću mehanizaciju. Izborom više izvođača omogućićemo brže djelovanje na terenu, kako bismo bili djelotvorniji u službi građana – istakao je gradonačelnik Bijeljine i komandant Štaba Mićo Mićić.

Jedna od tačaka dnevnog reda odnosila se na preventivne mjere zaštite od poplava i požara, gdje je raspravljano o završetku izgradnje objekata na području Grada čija je funkcija zaštita od izlivanja kanala, rječica i rijeka Drine i Save.

– Postoje mnogi projekti kojima smo zadovoljni, kao što je uređenje korita rijeke Janje i kanala Dašnica kroz grad. Janja se, i pored obilnih padavina na početku godine, nije izlila ni u starom, niti u novom dijelu naselja Janja. Međutim, ono što nije sprovedeno, zbog obaranja tendera, jeste čišćenje i uređenje vodotoka Gnjice i Lukavca u Novom i Vršanima, na čemu moramo da radimo u narednom periodu – upozorio je Mićić.

On je istakao da je na sjednici razgovarano o saradnji lokalne zajednice, nadležnih ministarstava i Republičke uprave civilne zaštite i zajedničkom djelovanju na projektima koji su od važnosti za bezbjednost građana Bijeljine.

– Važno je da zajednički prevaziđemo probleme koji mogu da predstavljaju prepreke na projektima, poput mosta u centru Janje koji treba riješiti u saradnji sa Putevima Republike Srpske. Problem su i most prema Ugljeviku kod Ciglane, koji treba izdići, kako bi se omogućio veći protok vode, ali i most na kanalu Glogovac u Pučilama. Sve ovo radimo kako bi uređenje obodnog majevičkog kanala na kraju imalo smisla i dalo prave rezultate – naglasio je Mićić.

Usvojen je i izvještaj Civilne zaštite Grada Bijeljina u kojem je navedeno da je sa Republičkom upravom civilne zaštite nedavno uspješno sprovedena zajednička vježba na rijeci Savi kod Rače.

– Dogovorili smo se oko aktivnosti koja se odnosi na izgradnju puta pored savskog nasipa, u šta bi trebalo da budu uključeni i preduzeće „Vode Srpske“, RUCZ i Oružane snage BiH, gdje bismo u dužini od 34 kilometra uredili put koji će povećati bezbjednost i olakšati intervencije na rijeci Savi u slučaju opasnosti od poplava. Samo za materijal i gorivo za ovaj projekat trebalo bi izdvojiti oko 200.000 KM“, kaže Mićić.

On je dodao da je danas predstavljen i dio idejnog rješenja za izgradnju objekta novog Vatrogasnog doma, te da će realizacija početi nakon usvajanja projekta i izbora izvođača radova.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*