Vežba Mešovite artiljerijske brigade „Vatreni skok 2018”

Pripadnici Prvog topovsko-haubičkog diviziona Mešovite artiljerijske brigade iz Niša, izveli su na Intervidovskom poligonu „Pasuljanske livade” završno bojevo gađanje u okviru taktičke vežbe „Vatreni skok 2018”. Na taj način okončano je njihovo višednevno pokretno logorovanje, započeto 28. maja, kada su napustili kasarnu „Mija Stanimirović”.

Pokretno logorovanje se odvijalo na pravcu Niš-Aleksinac-Rtanj- IVP „Pasuljanske livade”. U okolini Niša i Aleksinca izvedeno je više taktičkih uvežbavanja. Artiljerci su se uvežbali u zauzimanju elemenata borbenog rasporeda, posedanja vatrenih položaja, premeštanja sa jednog na drugi položaj, a pripadnici 69. logističkog bataljona pravovremeno i redovno su obezbeđivali ishranu, vodosabdevanje, zdravstvenu zaštitu i tehničku podršku, navodi se na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva odbrane.

Tokom boravka na poligonu „Pasuljanske livade” pripadnici Prvog topovsko-haubičkog diviziona su, u okviru taktičkih vežbi na terenu, izveli veliki broj vežbovnih i ispitnih baterijskih gađanja i ispalili veliki broj projektila – gađali su iz umetnutih cevi 20 milimetara. U završnici „Vatrenog skoka” realizovana je taktička vežba s artiljerijskim bojevim gađanjem iz haubica 152 mm i topova 130 milimetara.

Ove godine je četvrti put zaredom, u sklopu pokretnog logorovanja, integrisana obuka stalnog i rezervnog sastava, a stalni sastav su dopunili rezervni oficiri, podoficiri i vojnici. U sastavu jedinice bili su i kadeti završne godine Vojne akademije – modul artiljerija.

– To se pokazalao izuzetno delotvorno i uspešno. Time smo postigli nekoliko rezultata. Najpre, obučavamo naše komande u radu i komandovanju jedinicama na terenu. Potom vršimo obuku našeg aktivnog sastava zajedno sa rezervnim sastavom i, kao treće, pripremamo kadete završnih godina za početne dužnosti, da mogu, kad završe Akademiju, da uspešno komanduju svojim jedinicama – istakao je komandant brigade pukovnik Zvonko Stojković.

Po završetku artiljerijskih bojevih gađanja, kojih je izvedeno devet, pukovnik Stojković je rekao:

– Zadovoljan sam postignutim rezultatima i uspehom vatre po ciljevima, jer je većina gađanja ocenjena odličnom ocenom. Najbolje je izvedeno diviziono gađanje, gde je ocena visoka – 4,60.

Komandant brigade ističe da treba nastaviti praksu izvođenja pokretnih logorovanja sa aktivnim i rezervnim sastavom i kadetima, jer ona daje izuzetno dobre rezultate. Zahvaljujući tome „Vatreni skok” je postao prepoznatljiva aktivnost u Vojsci, a Mešovita artiljerijska brigada poznata po njemu.

– Posebno pohvaljujem rezervni sastav. Bili su tokom pokretnog logorovanja izuzetno vredni i marljivi. Sve što smo tražili i zahtevali od njih, ispunili su do kraja i naučili su mnogo toga. Iskazali su i zadovoljstvo jedinicom u koju su došli, a to se videlo i po rezultatima koje su pokazali tokom gađanja – bili su vrhunski – naglasio je pukovnik Stojković.

Završnu vežbu su pratili predstavnici Komande Kopnene vojske i rezervne vojne starešine opštinske organizacije Rezervnih vojnih starešina Aleksinac.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*