Vlada usvojila Strategiju industrijske politike od 2021. do 2030. godine

VLADA SRBIJE

Vlada srbije usvojila je na današnjoj sednici Strategiju industrijske politike Republike Srbije od 2021. do 2030. godine, koja sadrži sveobuhvatne reformske korake u oblasti industrijskog razvoja. Cilj Strategije je podizanje konkurentnosti domaće industrije, koja će dati značajan doprinos visokom održivom ekonomskom rastu, merenom stopom rasta BDP-a i boljem kvaliteu života građana. Primenom Strategije podići će se tehnološki nivo industrije i njena transformacija u pravcu digitalizacije i automatizacije, povećati doprinos naučno-istraživačkih i inovatiovnih rešenja, kao i ukupni obim investicija u industriju uz obezbeđenje balansa u struktruri i kvalitetu investicija.

VLADA SRBIJE

 

Na sednici je usvojena Strategija unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024. godine. Primenom mera ovog sveobuhvatnog dokumenta biće poboljšan opšti položaj osoba sa invaliditetom i njihovo ravnopravno učešće u društvu putem uklanjanja prepreka u oblasti pristupačnosti, participacije, jednakosti, zapošljavanja, obrazovanja i obuke, socijalne zaštite, zdravstva i drugih aspekata koji doprinose ostvarivanju inkluzivne jednakosti.

 

Članovi vlade usvojili su danas Uredbu o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje organizovanog turističkog prometa stranih turista na teritoriji Republike Srbije, kako bi se povećao devizni priliv i naša zemlja pozicionirala kao prepoznatljiva i primamljiva turistička destinacija, a istovremeno domaće agencije dobile status glavnih organizatora putovanja za zemlje regiona. Primenom ove uredbe, za koju su opredeljena sredstva u iznosu od osam miliona dinara, stimuliše se boravak stranih turista i utiče na produženje njihovog prosečnog broja noćenja.

 

Na sednici je usvojena i Uredba o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2020. godini. Predviđena je izgrdnja širokopojasne komunikacione infrastrukture u tzv. belim zonama, kako bi se podsticajima države omogućilo povezivanje na internet najmanje 600 škola, odnosno javnih ustanova, mesnih zajednica i drugih objekata republičkih i organa lokalne samouprave i približno 90.000 domaćinstava. Nadležno ministarstvo raspisaće javne pozive za učešće operatora na zajedničkoj izgradnji širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima Srbije. Podsticajne mere u iznosu od 2.282.628,00 dinara namenjene su izgradnji informacione infrastrukture, koja će omogućiti ravnomeran regionalni razvoj, bolje povezivanje privrednih regiona i obezbediti povećanu upotrebu novih tehnologija i inovacija u poslovanju i obrazovanju.

 

Na današnjoj sednici usvojena je Uredba o utvrđivanju Programa za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva za 2020. godinu, kako bi se informisala javnost (univerzitetska, akademska, naučno-istraživačka i poslovna zajednica), a pre svega mladi o sistemskim merama Vlade Srbije čiji je cilj razvoj tehnoloških i društvenih inovacija, inovacionih eko sistema, preduzetništva i infrastrukture. Za ove namene izdvojeno je 70 miliona dinara, kako bi se građani podstakli da razmišljaju na preduzetnički način i ohrabrili da u većoj meri osnivaju svoje inovacione i tehnološke startap kompanije.

 

Za sistemsko unapređenje inovacionog preduzetništva među ženama na nacionalnom i lokalnom nivou, kroz Program podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva za 2020. godinu, Vlada Srbije je obezbedila ukupno sto miliona dinara. Ova sredstva namenjena su stvaranju uslova za promenu poslovnog ambijenta, kako bi se u radu privrednih društava i preduzetnika žene u većoj meri pojavljivale kao osnivači, vlasnici ili deoničari privrednih subjekata. Krajnji cilj je povećanje svesti o važnosti ženskog inovacionog preduzetništva, bolja informisanost o merama vlade koje su podrška tom preduzetništvu i ostvarivanje značajnije uloge žena preduzetnica na tržištu rada, kroz razvoj njihovog poslovanja, zapošljavanja većeg broja ljudi i ostvarivanja većih i održivih prihoda.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*