Vodovod rješava problem na Ledicima

 U narednim danima biće riješen problem neprijatnih mirisa iz kanalizacionog sistema, koji se u prethodnom periodu javljao na lokalitetu najvećeg gradskog naselja „Ledinci“ – najavio je Darko Mitrić, izvršni direktor sektora za kanalizaciju u preduzeću AD „Vodovod i kanalizacija“ Bijeljina.

Mitrić podsjeća da je radi rješenja ovog problema, koji je najizraženiji kod kružnog toka na „Ledincima“, izvršena rekonstrukcija ovog dijela kišne i fekalne kanalizacije, kao podzemno  snimanje.

– Utvrdili smo uzrok problema i u toku je postavljanje nepovratnih ventila, kao i provjetravanje instalacija na više tačaka, kako bi se spriječila pojava neprijatnih mirisa na kritičnoj lokaciji. Sličan problem sa neprijatnim mirisima, čiji uzrok je bio veliki broj septičkih jama na Bogdanovića placu, riješen je izgradnjom kanalizacione mreže i stavljanjem van upotrebe ovih jama – podsjetio je Mitrić.
On je istakao da je suština izgradnje kanalizacione mreže zaštita izvorišta pitke vode „Grmić“.

– Individualne i kolektivne septičke jame bile su prijetnja izvorištu ali izgradnjom savremenog kanalizaciong sistema i prečistača za opadne vode ova opasnost je otklonjena – zključio je Mitrić.

Projekat izgradnje mreže kanalizacionog sistema u Bijeljini trajao je 15 godina. Na izgrađenu mrežu priključeno je oko 13.000 preduzeća i domaćinstava sa više od 40.000 stanovnika. Dužina izgrađenih fekalnih kolektora iznosi nešto više od 51 kilometar, a dužina tercijalne mreže je oko 110 kilometara.
Pored fekalnih, izgrađeni su i kišni kolektori u dužini od 20,7 kilometara, a zamijenjeno je 25 kilometara ranijih azbestnih vodovodnih cijevi, koje su bile trošne i stare preko 40 godina.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*