Zahvaljujući e-Dnevniku manje izostanaka

Pilot projekat eProsveta koji se od septembra primenjuje u 200 osnovnih i srednjih škola, već tokom prvog polugodišta dao je izuzetne rezultate, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Od svih servisa eProsvete najvažniji rezultati postignuti su u primeni eDnevnika.

Primenom elektronske evidencije vreme koje nastavnici troše na administraciju smanjeno je za više od 50 odsto, dok su digitalne kompetencije nastavnika podignute za jedan nivo, prenosi 021.rs.

To što sistem eDnevnika prati napredak svakog učenika i obaveštava razrednog starešinu, direktora i pedagoga kada se učenik približi alarmantnim granicama u broju izostanaka, uticalo je da broj izostanaka bude prepolovljen u odnosu na prvo polugodište prošle godine.

Takođe, prijave za neadekvatno ocenjivanje su svedene na minimum, tačnije u svim školama u kojima se servis u potpunosti primenjuje, upućena je samo jedna prijava za neadekvatno ocenjivanje, dok ih je prošle godine bilo 12. Na smanjenje broja prijava uticalo je to što nastavnik, osim ocene upisuje i šta je učenik odgovarao i šta bi trebalo da uradi kako bi tu ocenu poboljšao.

Imajući u vidu da se u eDnevniku tokom jednog nastavnog dana mogu uneti samo dve ocene za istog učenika, poštuje se zakonska norma da učenici mogu biti pitani samo iz dva predmeta u jednom danu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*