Žene sa invaliditetom su u većem riziku da budu žrtve nasilja

Žene i devojčice sa invaliditetom u većem su riziku od nasilja, zanemarivanja i eksploatacije, kako zbog svog pola, tako i zbog invaliditeta, izjavila je potpredsednica Vlade i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović.

Ona je dodala da su žene sa invaliditetom u dvostruko većem riziku da budu žrtve silovanja, seksualnog zlostavljanja i nasilja od strane intimnog partnera.

Ministarka je povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom navela da Ministarstvo koje vodi, u Zakonu o planiranju i izgradnji poseban akcenat stavio na propisivanje standarda pristupačnosti u koje spadaju obavezne tehničke mere, standardi i uslovi projektovanja, planiranja i izgradnje kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama.

„Poštujući odredbe Konvencije o pravima osoba sa inavliditetom, Zakonom o planiranju i izgradnji određuje se obaveza nesmetanog kretanja i pristupa osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama, te se u tom smislu propisuje da zgrade javne i poslovne namene, kao i drugi objekti, kao što su ulice, trgovi i parkovi, moraju biti projektovani, građeni i održavani tako da svim korisnicima, a naročito osobama sa invaliditetom omogućavaju nesmetan pristup, kretanje i boravak“ – rekla je Mihajlovićeva.

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*