AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE (APR) ŠALJE OBAVEŠTENJA SUBJEKTIMA KOJI NISU EVIDENTIRALI STVARNE VLASNIKE

Beograd, 28. januar 2020. godine– Prethodnih dana, Agencija za privredne registre je poslala elektronskom poštom obaveštenja na adrese oko 20.000 registrovanih subjekata, koji se još uvek nisu evidentirali u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, sa informacijama o posledici koja će nastupiti ako ne postupe u skladu sa Zakonom o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i do 31. januara 2020. godine ne upišu svoje stvarne vlasnike u ovu elektronsku evidenciju.

 

Danas je APR poslao ovo obaveštenje na adrese još oko 4.000 subjekata, koji su započeli postupak evidentiranja u informacionom sistemu Agencije, ali ga nisu okončali upisom podataka o stvarnim vlasnicima.

 

Slanjem obaveštenja, APR upozorava registrovane subjekte da će podnositi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnih lica i njihovih zastupnika koji uopšte ne evidentiraju podatke o stvarnim vlasnicima najkasnije do 1. februara 2020. godine.

 

Takođe, Agencija će kontinuirano pokretati prekršajne postupke i protiv svih pravnih lica i njihovih zastupnika osnovanih posle 1. januara 2020. godine, koji u roku od 15 dana od dana osnivanja ne evidentiraju podatke o stvarnim vlasnicima u Centralnoj evidenciji.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*