Agencije vraćaju novac turistima u slučaju elementarnih nepogoda

Foto AP/L.Bruno

Severna Italija je uvek bila popularno odredište za naše turiste.

Foto AP/L.Bruno

Ovih dana rado se putuje u Firencu, Veronu ili Vičencu. U ponudi su i aranžmani za Veneciju, mada je grad duždeva sada zadesila velika nevolja jer je zbog nepredviđenog porasta nivoa mora pod vodom. Turisti koji su se zatekli u Veneciji u trenutku kada je nivo vode porastao i poplavio veći deo starog jezgra grada, našli su se u veoma neprijatnoj situaciji – nisu mogli slobodno da se kreću po gradu, a obilazak najpoznatijih znamenitosti Venecije je propao.

Takve, nepredviđene situacije izazvane su pre svega elementarnim nepogodama koje nije moguće predvideti. Za turiste one znače neprijatnost, ali treba reći da imaju mogućnost da zaštite svoja prava ukoliko deo programa koji je putovanje sadržalo nije ispunjen, odnosno mogu preduzeti određene korake kada se vrate ili ako im je putovanje otkazano.

Direktor Nacionalne organizacije turističkih agencija Srbije JUTA Aleksandar Seničić kaže:

– Sada u Veneciji nema mnogo naših turista, a oni koji su uplatili aranžmane pa nisu otputovali u Veneciju ili je zbog poplava u tom gradu plan puta promenjen, mogu tražiti povrćaj novca – objašnjava Seničić. – Važno je da putnici kojma je putovanje otkazano znaju da naše agencije unapred plaćaju hotele pa će morati malo da se strpe da bi im novac bio vraćen jer se to ne može uraditi od danas do sutra. Savetovao bih turistima koji su se našli u takvoj situaciji da ništa ne rade sami jer će na taj način zakomplikovati stvari i sebi i agenciji. Najbolje je da se obrate agenciji preko koje su putovanje uplatitli i da budu u stalnom kontaktu s njom da bi ostvarili svoja prava. Ta oblast regulisna je odredbama Zakonom o zaštiti potrošača.


Šteta na stotine miliona evra

U samoj Veneciji štete se mere ogromnim sumama. Samo na bazilici Svetog Marka šteta je procenjena na nekoliko stotina miliona evra. Osim  spomenika kulture, štetu su pretrpeli i bojni restorani, barovi, hoteli, prodavnice. U Italiji postoji tradicija osuguranja i malo je vlasnika pomenutih objekata koji nisu kupili polisu. Međutim, u ovom slučaju slaba je vajda od toga jer osiguravajuće kompanije odbijaju da nadoknade štetu pošto su te poplave postale redovna pojava zbog klimatskih promena, a oni to ne pokrivaju.


Nisu samo turisti ti koji su pretpreli štetu zbog porasta nivoa mora i klimatskih promena koje su zadesile Veneciju. Agencije koje su otkazivale putovanja ili su bile prinuđene na to da menjaju plan puta takođe imaju dodatne troškove i moraće same da se snađu da ih nekako pokriju. Seničić objašnjava da je u pitanju viša sila, a u Srbiji osiguravajuće kuće nemaju u ponudi polise koje pokrivaju taj vid rizika.

Inače, aranžmani za obilazak severne Italije, što obično pokriva i Veneciju, koštaju od 29 do 85 evra. Ti jeftiniji podrazumevaju samo put, odnosno dve noći u autobusu i troškove vodiča. Skuplja ponuda sadrži i dva noćenja i doručak. Hoteli u samoj Veneciji su skupi i za naše agencije i za domaće turiste pa zato većina turističkih poslenika smešta putnike u okolna mesta, kao što je recimo, Mestre. To se u ovom slučaju pokazalo kao povoljan izbor jer, ako već nisu mogli u Veneciju u razgledanje, putnici se bar nisu suočili s poplavom u hotelu i problemima koje to nosi.

U jednoj od turističkih agencija koje nude aranžmane za Veneciju kažu da se voda povlači ili se već povukla i da razloga za otkazivanje putovanja nema, a slično je i kod drugih tur-operatera. Očigledno smatraju da situacija nije tako alarmantna te su rizik zbog eventualnog otkaza  putovanja preuzeli na sebe.

IZVOR:DNEVNIK

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*