Javna rasprava o dva akta iz oblasti socijalne zaštite

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pokrenulo je javne rasprave o Nacrtu zakona o zaštiti prava korisnika usluga privremenog smeštaja u socijalnoj zaštiti i o Predlogu strategije deinstitucionalizacije i razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici za period od 2021. do 2026. godine.

Javne rasprave o ova dva akta trajaće do 17. maja 2021. godine, do kada će zainteresovani moći da na adresu Ministarstva dostave svoje predloge, sugestije, inicijative i mišljenja.

Nacrtom zakona o zaštiti prava korisnika usluga privremenog smeštaja u socijalnoj zaštiti se unapređuje položaj korisnika usluga privremenog smeštaja, pod ravnopravnim uslovima, uz aktivno, efektivno i informisano učešće svih lica koja učestvuju u donošenju odluka koje utiču na život i prava korisnika.

Zaštita prava korisnika usluga privremenog smeštaja u socijalnoj zaštiti omogućava kontinuirano osposobljavanje korisnika za samostalan život i puno i ravnopravno učešće u društvu i ostvarivanje socijalne inkluzije kroz proces deinstitucionalizacije.

 

Predlog strategije deinstitucionalizacije i razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici u sistemu socijalne zaštite je usaglašen sistem mera, uslova i instrumenata javne politike koje Republika Srbija treba da sprovede kako bi se smanjila institucionalizacija, odnosno smanjio broj osoba koji koriste usluge domskog smeštaja.

 

Osnovni cilj ovog dokumenta je ostvarivanje prava na život u zajednici korisnika socijalne zaštite kroz procese deinstitucionalizacije i socijalne inkluzije.

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*