KONKURS ZA REGRESIRANJE PREVOZA STUDENATA U MEĐUGRADSKOM, ODNOSNO, MEĐUMESNOM SAOBRAĆAJU U APV ZA 2020. GODINU

Pokrajinski sekretarijat za Visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost će 2020. godine regresirati troškove prevoza studenata u međugradskom, odnosno, međumesnom saobraćaju.

 

Na osnovu člana 11. Razdeo 13, čl. 20, 21, 22, 24 i 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu („Službeni list APV”, broj 60/2018) i člana 7. Odluke o regresiranju prevoza studenata u Autonomnoj pokrajini Vojvodini („Službeni list APV”, br. 1/2013 i 5/2017), Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost raspisuje konkurs za regresiranje prevoza studenata u međugradskom, odnosno, međumesnom saobraćaju u APV za 2020. godinu.

 

Pod međugradskim, odnosno,

Pokrajinski sekretarijat za Visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost će 2020. godine regresirati troškove prevoza studenata u međugradskom, odnosno, međumesnom saobraćaju.

 

Na osnovu člana 11. Razdeo 13, čl. 20, 21, 22, 24 i 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu („Službeni list APV”, broj 60/2018) i člana 7. Odluke o regresiranju prevoza studenata u Autonomnoj pokrajini Vojvodini („Službeni list APV”, br. 1/2013 i 5/2017), Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost raspisuje konkurs za regresiranje prevoza studenata u međugradskom, odnosno, međumesnom saobraćaju u APV za 2020. godinu.

 

Pod međugradskim, odnosno, međumesnim prevozom studenata,podrazumeva se prevoz studenata između naseljenih mesta dveopštine, opštine i grada ili dva grada. Prigradske linije se ne regresiraju.

 

USLOVI ZA STICANJE PRAVA NA REGRESIRANJE TROŠKOVA PREVOZA SU SLEDEĆI:

 

 • da je stanovnik Grada Subotice,
 • da svakodnevno putuje u međugradskom , odnosno, međumesnom saobraćaju,
 • da nije korisnik usluge smeštaja u studentskim centrima,
 • da se školuje na teret budžeta Republike Srbije,
 • da prvi put upisuje godinu studija na teret budžeta,
 • da nije korisnik stipendije i kredita od nadležnih ministarstava, Vlade Republike Srbije, nadležnih pokrajinskih organa uprave, Pokrajinske vlade, lokalnih samouprava, Republičkog fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih fondova i fondacija.

 

Ukoliko student prijavi da svakodnevno putuje na relaciji dužoj od 100 km u jednom pravcu, neophodno je da se prilikom konkurisanja dostavi kopiju mesečne karte na ime studenta, za navedenu relaciju.

 

ZA REGULISANJE PRAVA ZA REGRESIRANU MESEČNU KARTU STUDENTI TREBA DA PODNESU SLEDEĆE:

 

 • fotokopiju lične karte,
 • potvrdu fakulteta da student prvi put upisuje godinu na teret budžeta,
 • fotokopiju štedne knjižice, odnosno tekućeg računa kod određene banke.

 

NAPOMENA: Pored navedenih priloga, studenti popunjavaju obrazac izjave koji mogu naći na veb sajtu Grada, ili u Uslužnom centru Gradske kuće.

 

Zahtevi za regresiranje mesečnih karata predaju se u Uslužni centar Gradske kuće,Trg slobode broj 1, svakog dana u periodu od  11.2.2020. do 21.2. 2020. godine, od 9.00 do 14.00 časova.

 

Informacije na tel: 024 626 883

,podrazumeva se prevoz studenata između naseljenih mesta dveopštine, opštine i grada ili dva grada. Prigradske linije se ne regresiraju.

 

USLOVI ZA STICANJE PRAVA NA REGRESIRANJE TROŠKOVA PREVOZA SU SLEDEĆI:

 

 • da je stanovnik Grada Subotice,
 • da svakodnevno putuje u međugradskom , odnosno, međumesnom saobraćaju,
 • da nije korisnik usluge smeštaja u studentskim centrima,
 • da se školuje na teret budžeta Republike Srbije,
 • da prvi put upisuje godinu studija na teret budžeta,
 • da nije korisnik stipendije i kredita od nadležnih ministarstava, Vlade Republike Srbije, nadležnih pokrajinskih organa uprave, Pokrajinske vlade, lokalnih samouprava, Republičkog fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih fondova i fondacija.

 

Ukoliko student prijavi da svakodnevno putuje na relaciji dužoj od 100 km u jednom pravcu, neophodno je da se prilikom konkurisanja dostavi kopiju mesečne karte na ime studenta, za navedenu relaciju.

 

ZA REGULISANJE PRAVA ZA REGRESIRANU MESEČNU KARTU STUDENTI TREBA DA PODNESU SLEDEĆE:

 

 • fotokopiju lične karte,
 • potvrdu fakulteta da student prvi put upisuje godinu na teret budžeta,
 • fotokopiju štedne knjižice, odnosno tekućeg računa kod određene banke.

 

NAPOMENA: Pored navedenih priloga, studenti popunjavaju obrazac izjave koji mogu naći na veb sajtu Grada, ili u Uslužnom centru Gradske kuće.

 

Zahtevi za regresiranje mesečnih karata predaju se u Uslužni centar Gradske kuće,Trg slobode broj 1, svakog dana u periodu od  11.2.2020. do 21.2. 2020. godine, od 9.00 do 14.00 časova.

 

Informacije na tel: 024 626 883

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*