Ljiljanu Marković tužili Etičkom odboru Univerziteta

Grupa profesora Filološkog fakulteta uputila je Odboru za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu zahtev za utvrđivanje neakademskog ponašanja dekanice prof. dr LJiljane Marković, jer je, kako tvrde, više dela drugih autorki (koje se zovu i prezivaju kao ona) prisvojila u svojoj bibliografiji i time povredila Kodeks profesionalne etike.

U zahtevu upućenom Etičkom odboru UB, u koji je Danas imao uvid, navodi se da je profesorka Marković u svojoj bibliografiji za izbor u zvanje redovne profesorke navela tuđu knjigu kao svoju.

Reč je o naslovu „Preduzetničko osposobljavanje u velikim preduzećima“, čija je koautorka LJiljana Marković, diplomirana andragoškinja.

I knjiga pesnikinje LJiljane Marković „Devojačke priče“ iz nekog razloga je sastavni deo bibliografije dekanice Filološkog. Isto se desilo sa prevodima tri knjige koje je izdala IK Plato, iza kojih stoji njena imenjakinja, inače dugogodišnja saradnica ove izdavačke kuće, o čemu je Danas pisao prekjuče.

U dopisu univerzitetskom Etičkom odboru se navodi i da je Marković u bibliografiji za izbor u zvanje redovne profesorke navela šest knjiga koje nisu dostupne naučnoj javnosti i ne mogu se naći ni u jednoj biblioteci u Srbiji u sistemu COBISS.rs (reč je o on-lajn bibliotečkom informacionom sistemu), niti su dostavljene Narodnoj biblioteci Srbije.

Deo profesora Filološkog fakulteta zatražio je od Odbora za profesionalnu etiku da protiv dekanice sprovede i postupak za utvrđivanje povrede Kodeksa profesionalne etike zbog niza njenih postupaka kao organa poslovođenja Fakulteta.

Marković se, između ostalog, zamera da je duže od godinu dana obavljala funkcije dekana i odbornika Skupštine grada Beograda, što je u suprotnosti sa Statutom UB, i sa te pozicije se ponovo kandidovala za još jedan mandat.

Ostavku na odborničku funkciju je podnela tek posle opomene rektorke UB Ivanke Popović.

Profesori se pozivaju i na izveštaj Državne revizorske institucije kojim su utvrđene brojne nepravilnosti u finansijskom poslovanju Fakulteta u 2017. godini, i navode da je u to vreme dekanica istovremeno bila i prodekanka za finansije i v.d. upravnice Odseka za finansijsko i materijalno poslovanje.

LJiljani Marković se zamera i niz pravnih propusta, od toga da u predviđenom roku nije obrazovana fakultetska Etička komisija, što Statut Filološkog nije usaglašen sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom UB…

Ovde, međutim, nije kraj previranjima na Filološkom fakultetu. Kako saznaje Danas, četiri člana Saveta Fakulteta iz reda nastavnika zatražili su od rektorke Ivanke Popović da reaguje kako bi se rad Filološkog fakulteta vratio u zakonske okvire. Oni, naime, tvrde da su članovi Saveta nelegitimno izabrani, jer nijedan kandidovani nastavnik, odnosno saradnik nije dobio natpolovičnu većinu glasova, što predviđaju propisi, ali je uprkos tome Savet u septembru konstituisan.

Deo zaposlenih sada traži da dekanica, koja je od 1. oktobra u v.d. statusu, sazove Nastavno-naučno veće FF, koje treba da konstatuje da je Savet nelegitiman i raspiše nove izbore. Novu izbornu proceduru zahteva šest najvećih katedri – za srpski jezik, srpsku književnost, Anglistika, Germanistika sa Skandinavistikom, Opšta književnost sa teorijom književnosti i Slavistika, kaže izvor Danasa sa ove visokoškolske ustanove.

Marković: Tehnički propust bibliotekara

– Žao mi je što su u tekstu „Dekanica Filološkog fakulteta prisvojila tuđe prevode“ (Danas, 20.11.2019) tehnički propusti u mojoj bibliografiji protumačeni u duhu kampanje koja se protiv mene vodi već mesecima. Podaci iz moje bibliografije preuzeti su iz uzajamnog elektronskog kataloga (COBISS). Podatke u katalog unose stručni bibliotekari 217 biblioteka sa teritorije Srbije. Apsolutno sigurna u tačnost preuzetih podataka, nisam očekivala da će se među stotinama referenci naći jedinice drugog istraživača sa istim imenom, prezimenom i godinom rođenja. Suočena sa optužbama za prisvajanje tuđih bibliografskih jedinica, obratila sam se 7. novembra Narodnoj biblioteci Srbije sa molbom da se moja bibliografija ispravi i povukla neispravnu bibliografiju. Narodna biblioteka Srbije me je obavestila o ispravljanju grešaka 12. novembra“, navodi se u odgovoru koji je Danas dobio od dekanice Filološkog fakulteta LJiljane Marković.

Ona je priložila i pismo Narodne biblioteke Srbije, u kome se ističe da su greške u njenoj bibliografiji nastale pri katalogizaciji osam publikacija, koje su pripadale prevodiocu LJiljani Marković, osobi koja se isto zove, preziva i iste godine je rođena kao i profesorka Marković.

„Te katalogizatorske greške su nastale pri obradi bibliotečke građe u nekoliko biblioteka članica Sistema uzajamne katalogizacije. Generisanje bibliografija istraživača izvode bibliotekari i široki krug korisnika sa web adrese https://sr.cobiss.net/istrazivaci.htm , a izvodi sa sa uzajamnog kataloga, na osnovu unetih šifara istraživača u bibliografskim zapisima. Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ u Beogradu je zadužena za dodelu šifara istraživača za svakog naučnog radnika i istraživača. Ispravljene su greške zbog kojih su se u Vašoj bibliografiji istraživača, našli i zapisi drugog autora, tako što su se u tim zapisima izbrisale greškom unete šifre istraživača“, piše u odgovoru NBS koji je potpisala Vesna Stevanović, zamenica upravnika i rukovodioca Sektora Virtuelna biblioteka Srbije.

IZVOR:DANAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*