Među najboljim edukatorima Srbije nastavnica iz Novog Sada i učiteljica sa Čeneja

Foto: Udruženje Živojin Mišić

Među 10 najboljih edukatora Srbije našle su se i Marina Dorocki, nastavnica fizike u Gimnaziji „Isidora Sekulić“ u Novom Sadu i Vesela Mačkić, učiteljica u OŠ „Ivan Gundulić“ u Čeneju.

 

Foto: Udruženje Živojin Mišić

 

Marina je nastavnica fizike 21. veka. Prati razvoj tehnologije i svoju nastavu prilagođava potrebama novog tehnološkog društva praveći korelaciju fizike sa informatikom i ostalim predmetima„, navedeno je u obrazloženju.
Kreirala je sekciju STEM robotike u svojoj Gimnaziji, kako bi učenici imali prilike da vide praktičnu primenu programskih jezika u nauci. U svoju školu, uvela je tzv. hibridnu nastavu, tako što učenici imaju pristup „Mudl“ kursevima preko kojih rade domaće zadatke, mere u virtualnim laboratorijama, prave radionice ali i diskutuju.
Sistematizaciju gradiva radi pomoću mapa uma, koje su učenicima izuzetno pomogle da steknu trajnije znanje, koristeći obe hemisfere mozga. Za domaće zadatke njeni đaci mere gravitaciono ubrzanje, centrifugalnu silu, magnetno polje i mnoge druge fizičke veličine pomoću svog mobilnog telefona. Aktivno primenjuje IKT u nastavi. Edukuje učenike o fizičkim procesima delova mobilnog telefona, gde praktično koriste senzore mobilnih uređaja u eksperimentima, pretvarajući telefone, tablete i ajpede u „Laboratorije u džepu“. Ambasador je za Srbiju za mobilnu aplikaciju merenja fizičkih veličina „Phyphox“.
Autor je sajta za nastavu fizike, čije resurse godinama koriste nastavnici i učenici. Administrator je školskog sajta i „Mudl“ platforme cele škole. Autor i realizator je seminara za stručno usavršavanje nastavnika „Vršnjačko učenje i konceptualna nastava prirodnih nauka“.
Više godina nastupala je kao predavač na „British Council“ konferencijama nove tehnologije u obrazovanju. Izabrana je za nacionalnog pobednika ODS takmičenja u scenariju časa 2015. Nagrađena je i kao „Microsoft ugledni nastavnik“ 2015. godine.
Vesela Mačkić radi već sedam godina u maloj seoskoj školi nadomak Novog Sada u Čeneju.
Za nju kažu da je uvek nasmejana, požrtvovana, kreativna i veliki motivator. Smatra da škola treba da bude okruženje u kojem učenici razvijaju veštine koje će im biti potrebne u budućnosti. Učenike podstiče na razmišljanje i zaključivanje putem kvizova, asocijacija i edukativnih filmova u kojima glavnu ulogu imaju upravo učenici. Roditelje smatra važnim saradnicima i zajedno sa njima realizuje mnoge aktivnosti„, navodi se u obrazloženju priznanja.
Vesela je idejni autor projekta „Zdrava užina“ usmeren na zdravu ishranu učenika u školi. Projekat se kasnije razvio u preduzetničku aktivnost „Organska bašta“. Aktivnosti u bašti omogućile su učenicima da kroz ambijentalnu nastavu, bez bojaznosti od neuspeha, usvajaju gradivo, ispoljavaju kreativnost i prepoznaju sopstvene prednosti i mogućnosti.
Putem vannastavnih aktivnosti njeni učenici učestvuju na lutkarskim smotrama, kulturnim manifestacijama i sportskim trkama gde osvajaju prestižne nagrade i pehare. Sa učenicima je snimila više od deset edukativnih TV emisija. Recezent je udžbenika o preduzetništvu. Intenzivno sarađuje sa učiteljima iz škola u okruženju, ali i sa profesorima i studentima Pedagoškog univerziteta u Cirihu koje svake godine ugosti u svojoj učionici.
Zalaže se za očuvanje životne sredine i jedan je od koordinatora tima „GunduEKOlići“ koji tokom godine prikuplja PET ambalažu, staru hartiju, čepove, limenke i učestvuje u svim ekološkim radionicama u okruženju.
Dobitnik je vrednih nagrada od strane Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, nevladine organizacije „Jasen“ i Instituta za javno zdravlje Vojvodine.
Pored njih dve, za najbolje edukatore su proglašeni učitelji i nastavnici iz Kragujevca, Barajeva, Beograda, Lebana, Niša i Doljevca.
Titulu najboljih edukatora Srbije već šestu godinu zaredom dodeljujeUdruženje Živojin Mišić, a glavni kriterijumi su da se edukatori ističu na svakodnevnom nivou po tome što su inovatori, majstori svog zanata i spremni na doživotno učenje.
IZVOR:021.RS

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*