Međunarodni dan osoba sa invaliditetom: Obezbediti jednake šanse za svakog pojedinca

Извор: Илустрација
BEOGRAD –

Preduslov za puno i ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom u društvu je pristupačno okruženje, izjavio je danas zaštitnik građana Zoran Pašalić povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

Ostvarivanje ljudskih, političkih, ekonomskih i socijalnih prava svakog građanina zavisi od dostupnih informacija, usluga, objekata, zato moramo aktivno i kontinuirano raditi da im se to omogući, naveo je Pašalić u saopštenju.

On je ukazao na to da se o položaju osoba sa invaliditetom ne govori dovoljno.

Naglašava da vrlo važan aspekt aktivnosti Zaštitnika građana jeste podizanje svesti na svim nivoima o neophodnosti preduzimanja sistemskih mera za unapređenje njihovog položaja, pre svega pristupu obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvenoj zaštiti i drugim osnovnim uslugama.

Stoga je, između ostalog, Zaštitnik građana sa Stalnom konferencijom gradova i opština i Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, pokrenuo inicijativu, i već sedam godina zaredom sprovodi javni poziv za dodelu nagrada jedinicama lokalne samouprave za doprinos razvoju pristupačnosti, sa željom da podstakne i oda priznanje onim jedinicama lokalne samouprave koje su u svojoj sredini najviše doprinele razvoju svih oblika pristupačnosti.

Kroz solidarnost, razumevanje i inkluzivne mere možemo stvoriti sredinu u kojoj se svaki pojedinac ceni i podržava kako bi imao jednake šanse za razvoj i ostvarivanje svojih ciljeva, svojih snova, istakao je Zoran Pašalić.

Janković:Osobe sa invaliditetom suočavaju se sa različitim problemima

Pristup domu zdravlja, školi, bioskopu ili korišćenje javnog prevoza, problem je o kome većina nas ne razmišlja, a za osobe sa invaliditetom to je često svakodnevni izazov, izjavila je danas Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

Ona je u saopštenju ukazala da se osobe sa invaliditetom suočavaju sa različitim problemima, kako u pogledu pristupa objektima, javnim površinama, informacijama i komunikacijama, tako i uslugama zdravstvene i socijalne zaštite, pri zapošljavanju i napredovanju na poslu.

Iako su vidni pomaci, praksa Poverenika pokazuje da je po broju pritužbi građana, invaliditet među prvih pet osnova i ove, kao i svih prethodnih godina.

Pristupačnost objekta u kom se živi je osnovni uslov kako bi osobe sa invaliditetom bile ravnopravne i učestvovale podjednako u svim segmentima života.

Zbog toga smo, između ostalog, uputili inicijativu za izmenu Zakona o planiranju i izgradnji, koja je delimično usvojena, tako da je sada postupak olakšan, pa se za izvođenje radova koji se odnose na ostvarivanje pristupačnosti na građevinskom zemljištu ili objektu u vlasništvu više lica, ne traži više overena saglasnost vlasnika, nego odluka stambene zajednice, navodi poverenica.

Janković naglašava da osobe sa invaliditetom teže dolaze do posla i pored mera aktivne politike zapošljavanja, a ostvarivanje prava na rad je ključno i za ostvarivanje drugih prava, izlazak iz siromaštva ili rizika od siromaštva.

Poverenica kaže da značajan broj dece sa invaliditetom i dalje nema adekvatnu podršku u obrazovanju, jer se mere podrške ne organizuju i ne sprovode na istom nivou u svim opštinama i gradovima.

Poverenik je uputio još 2019, a ponovio 2021. godine preporuku svim jedinicama lokalne samouprave da preduzmu sve neophodne mere i aktivnosti kojima će obezbediti uspostavljanje i pružanje usluge ličnog pratioca deci kojoj je ova usluga neophodna. Podrška ličnog pratioca nije usluga na koju dete može da čeka, a ukoliko se ne obezbedi na vreme i u kontinuitetu, može otežati deci sa invaliditetom i smetnjama u razvoju napredovanje u školovanju i osamostaljivanju, navodi Janković.

Poverenica ističe da je potrebno uložiti dodatan napor za puno uključivanje osoba sa invaliditetom u društveni život, što podrazumeva i ostvarivanje političkih prava.

U pogledu arhitektonske pristupačnosti biračkih mesta, napravljen je najveći pomak, a potrebno je i dalje raditi na mogućnosti glasanja uz pomoć šablona ili listića na Brajevom pismu za slepe i slabovide osobe. Svakako, mi kao društvo moramo mnogo više uraditi na uklanjanju svih prepreka kako bi naši građani i građanke sa invaliditetom bili istinski ravnopravni u svim segmentima života, zaključila je Janković.

 

 

 

IZVOR:RTV

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*