Ministarstvo: Počeo sa radom Kol-centar za besplatnu pravnu pomoć

Foto: Pixabay/Patrice_Audet (Ilustracija)

Ministarstvo pravde pozdravlja početak rada Kol centra Advokatske komore Srbije za besplatnu pravnu pomoć, preko koga će jedinice lokalne samouprave od danas upućivati sve odobrene zahteve za određivanje advokata po redosledu za pružanje besplatne pravne pomoći.

 

Kol centar isključivo koriste lokalne samouprave za određivanje advokata za besplatnu pravnu pomoć i nije namenjen za direktan kontakt sa građanima.

Foto: Pixabay/Patrice_Audet (Ilustracija)

 

Uspostavljanje Kol centa predviđeno je Protokolom o razmeni podataka u postupku upućivanja na advokate radi pružanja besplatne pravne pomoći, koji su Ministarstvo pravde i Advokatska komora Srbije potpisali u februaru ove godine.

 

Procedura predviđa da ovlašćeno lice u jedinici lokalne samouprave pozivom Kol centra navodi naziv organa lokalne samouprave, ime ovlašćenog lica, ime i prezime korisnika kojem je potreban advokat i organ pred kojim treba da se vodi postupak.

 

Operater Kol centra preko posebne aplikacije poziva advokate po redosledu, a potom ovlašćenom licu jedinice lokalne samouprave daje obaveštenje o onom koji je prihvatio besplatnu pomoć.

 

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, čija je primena počela 1. oktobra 2019. godine, propisuje da se besplatna pravna pomoć sastoji od pružanja pravnih saveta, sastavljanja podnesaka, zastupanja i odbrane.

 

U Registru pružalaca besplatne pravne pomoći i podrške, koji je objavljen na internet stranici Ministarstva pravde i redovno se ažurira, registrovano je 150 jedinica lokalnih samouprava, a na spisku je više od 3.672 advokata za pružanje besplatne pravne pomoći.

Kako Zakon omogućava i besplatnu pravnu podršku, koja se sastoji od pružanja opšte pravne informacije, popunjavanja formulara, sastavljanja javnobeležničke isprave i posredovanja u rešavanju sporova, u istom Registru se nalaze i pružaoci ovog vida usluge.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*