NOVE ADMINISTRATIVNE TAKSE Za vozačku dozvolu 1.100 dinara, za detektivsku licencu 600

Фото: Dnevnik.rs

U skupštinsku proceduru ušao je Predlog izmena i dopuna Zakona o republičkim administrativnim taksama, koji propisuje nove takse, ali i povećava postojeće. Od Nove godine administrativne takse će, s jedne strane, rasteretiti građane, ali će imati nove koje će doneti dodatni trošak.

Foto: Dnevnik.rs

Tako, recimo, sada taksa za izdavanje vozačke dozvole, i to od 1. juna ove godine, iznosi 760 dinara, a ubuduće će biti 1.100, a to važi i za izdavanje probne. Za izdavanje duplikata nove vozačke dozvole vozači sada plaćaju 1.260 dinara, a od Nove godine plaćaće se 1.570. Isto toliko građani će plaćati i za izdavanje duplikata probne vozačke dozvole, a sada plaćaju 1.260 dinara. Za zamenu strane vozačke dozvole dozvolom Srbije vozači će plaćati 8.870 dinara, a sada plaćaju 8.790.

Sada građani za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila „proba“ plaćaju 1.050 dinara, a od Nove godine će im biti potrebno više nego upola manje, odnosno 480. Predlog predviđa i da se za izdavanje duplikata saobraćajne dozvole, potvrde o privremenoj registraciji i registracione nalepnice taksa uveća 2.000 dinara.

8.790 dinara zamena strane vozačke dozvole našom

Predlog novih administrativnih taksi menja postojeće tarifne brojeve, pa će se umesto 550 dinara, koliko se sada plaća, ona ukinuti. To pak znači da više neće biti takse na rešenja kojima se odlučuje o zahtevu za izdavanje privremene dozvole za kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza koji podnesu poslenici medija kada izveštavaju o temama od javnog značaja.


Takse za ugostiteljske objekte

Predloženim izmenama predviđeno je i uvođenje administrativnih taksi za kategorije ugostiteljskih objekata, pa će tako ona za hotele, garni hotele, apart-hotele, motele i pansione i turistička naselja zavisiti od broja ležajeva. Taksa za više o 200 ležaja je 45.000, od 101 do 200 ona je 35.000, od 51 do 100 iznosi 25.000, a do 50 ležava 15.000 dinara. Za kampove koji imaju više od 60 kamp-parcela taksa će biti 35.000 dinara, od 31 do 60 kamp-parcela ona je 25.000, a od 15 do 30 iznosiće 12.500.


U tarifnom broju 33, koji se odnosi na takse za oružje, dodaju se novi iznosi, pa će se tako za izdavanje oružanog lista u koji je ugrađen mikrokontroler – čip plaćati 900 dinara na ime administrativne takse. Isto toliko plaćaće se za dozvolu za nošenje oružja i na kolekcionarske dozvole, dok će se oružani listovi na papirnom obrascu plaćati 130 dinara.

Taksu za privremeni boravak od Nove godine neće plaćati strani državljani kojiborave u Srbiji po osnovu školovanja ili studiranja, kao stipendisti Vlade. Takođe, taksu neće plaćati strani državljani koji dolaze u Srbiju na poziv organa ili organizacija države, radi obavljanja aktivnosti vezanih za naučno-tehničku i kulturno-prosvetnu saradnju. Strani državljanin, koji je u braku ili vanbračnoj zajednici s državljaninom Srbije, plaćaće taksu za privremeni boravak 50 odsto manju od propisane takse.

27.230 prijava za osposobljavanje za detektivske poslove

Izmenjeni zakon propisuje i takse za izdavanje licenci privatnom  obezbeđenju i detektivima. Tako će od Nove godine taksa za prijavu za sprovođenje obuke i osposobljavanje za detektivske poslove koštati 27.230, a za privatno obezbeđenje 8.180 dinara. U isto vreme, izdavanje detektivske licence, kao i licence privatnog obezbeđenja, koštaće 600 dinara.

Menjaju se i tarife za radnje u oblasti ekonomije i regionalnog razvoja, pa će tako za rešenje po zahtevu za dozvolu za izvoz robe od Nove godine biti potrebno 12.720 dinara, koliko će se plaćati i na rešenje po zahtevu za dozvolu zauvoz robe. Toliki iznos plaćaće se i na rešenje po zahtevu za dodelu kvote za izvoz i za uvoz robe.

IZVOR:DNEVNIK

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*