Objavljuje se Drugi izveštaj usklađenosti Republike Srbije sa GREKO preporukama u okviru četvrtog kruga evaluacije

Rukovodeći se principom transparentnosti, Ministarstvo pravde, u skladu sa GREKO Pravilnikom, objavljuje najavljeni Drugi izveštaj usklađenosti Republike Srbije sa GREKO preporukama u okviru četvrtog kruga evaluacije na srpskom i engleskom jeziku, imajući u vidu da je Republika Srbija država članica radnog tela GREKO Saveta Evrope.

 

Ističemo da je u navedenom izveštajnom periodu postignut konkretan napredak u poređenju sa prethodnim Prelaznim izveštajem usklađenosti iz 2019. godine, te da su sada dve preporuke u potpunosti ispunjenje, deset delimično i samo jedna preporuka preostaje ne ispunjena.

 

Podsećamo da u prethodnom izveštajnom periodu nijedna preporuka nije bila u potpunosti ispunjena. Uprkos evidentnom pomaku od usvajanja Prelaznog izveštaja, sveobuhvatni zaključak GREKO-a trenutno navodi globalno nezadovoljavajuću ocenu ispunjenosti, imajući u vidu da je značajan broj GREKO preporuka delimično ispunjen (ukupno 77% svih GREKO Preporuka je delimično sprovedeno).

 

U izveštaju se međutim takođe konstatuje da su Ustavni amandmani pretežni razlog tome, te da će Republika Srbija „isključivo biti u mogućnosti da ispuni određene delove preporuka GREKO-a tek nakon što ovi amandmani na Ustav stupe na snagu.“

 

Poštujući ustavom propisanu proceduru za izmenu najvišeg pravnog akta R. Srbije u skladu sa članom 203. Ustava Republike Srbije, Ministarstvo pravde ulaže značajne napore u cilju potpune usklađenosti sa međunarodnim standardima, naročito u pogledu osnaživanja vladavine prava i zagarantovane podele vlasti, obezbeđenjem da se odnos tri grane vlasti zasniva na međusobnom ograničavanju i ravnoteži.

 

Predložene amandmane na Ustav R. Srbije pozitivno je ocenila Venecijanska komisija.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*