Osiguravajuće kuće da omoguće odloženo plaćanje premija

Илустрација: freeimages.com
BEOGRAD –

Narodna banka Srbije, kao supervizor u delatnosti osiguranja, uputila je preporuku svim društvima za osiguranje koja posluju na teritoriji Srbije da omoguće ugovaračima osiguranja odloženo plaćanje dospelih premija osiguranja na osnovu ugovora o osiguranju kojima je predviđeno periodično plaćanje premije.

U NBS kažu da je to posebno važno u uslovima potencijalnih rizika uzrokovanih vanrednom zdravstvenom situacijom u zemlji, imajući u vidu neophodnost zaštite i olakšavanja pozicije, pre svega građana u vanrednim okolnostima.

Ilustracija: freeimages.com

NBS Je pozvala sva društva za osiguranje da, procenjujući svoje finansijsko stanje, a u skladu sa propisima, omoguće ugovaračima osiguranja da, za vreme trajanja vanrednog stanja usled epidemiološke situacije, odlože plaćanje dospelih premija osiguranja po zaključenim ugovorima o osiguranju, bez uticaja na njihova prava iz tih ugovora.

Ova preporuka se naročito odnosi na ugovarače osiguranja kojima je upućena zabrana kretanja tokom celog dana u starijoj životnoj dobi, kao i na one ugovarače osiguranja koji su ostali bez redovnih prihoda ili su im redovna primanja znatno smanjena tako da više nisu u mogućnosti da za vreme trajanja vanrednog stanja izmire svoje obaveze po osnovu ugovora o osiguranju.

Ugovaračima osiguranja se preporučuje da stupe u kontakt sa svojim društvom za osiguranje radi razmatranja mogućnosti odlaganja plaćanja dospelih premija osiguranja.

Premije dospele u periodu vanrednog stanja bi, u slučaju odlaganja njihovog plaćanja, bile naknadno izmirene od strane ugovarača osiguranja bez obračuna kamate, uz odgovarajuće raspoređivanje duga za premije osiguranja po isteku tog perioda.

Građani koji nemaju potrebu da im se plaćanje dospele premije osiguranja odloži, slobodni su da svoje obaveze izmire u rokovima predviđenim ugovorom o osiguranju. U NBS navode da je važno da u interesu svog zdravlja, a po preporukama nadležnih institucija, što više koriste elektronske kanale komunikacije i savremene tehnologije.

NBS preporučuje da se u što većoj meri izbegavaju odlasci u prostorije finansijskih institucija, i da se koriste dostupni elektronski kanali komunikacije, a kada je reč o plaćanjima – bezgotovinska (instant plaćanja korišćenjem aplikacija za mobilno bankarstvo ili platne kartice).

Narodna banka Srbije je uputila dopis svim društvima za osiguranje i reosiguranje koja posluju na teritoriji Srbije i ukazala im na kritičan značaj njihovog preventivnog i proaktivnog delovanja u datim okolnostima.

Očekuje se da posebnu pažnju obrate na sagledavanje planova poslovanja u slučaju nastanka nepredviđenih događaja, a ukazano je i na sagledavanje mogućnosti fleksibilnije organizacije poslovnih aktivnosti, uključujući i mogućnost online komunikacije sa korisnicima, kažu u NBS.

Kompanija „Dunav osiguranje“ donela je odluku da omogući odlaganje plaćanja dospele premije svim klijentima kojima je zbog životne dobi zabranjen izlazak iz njihovih domova.

Plaćanje dospele premije biće odloženo i klijentima koji su zbog novonastale situacije ostali bez redovnih prihoda ili su im oni znatno smanjeni, te nisu u mogućnosti da izmire svoje obaveze po osnovu već zaključenih ugovora o osiguranju.

Premije čije se plaćanje odloži iz navedenih razloga klijenti će izmiriti po isteku vanrednog stanja bez ikakve dodatne naknade ili kamate.

Klijenti koji nisu u mogućnosti da izmire svoje dospele obaveze treba da se jave Kompaniji radi evidentiranja zahteva i dogovora o odlaganju plaćanja, navodi se na sajtu “Dunav osiguranja”.

Wiener Städtische osiguranje omogućilo produženje putnog osiguranja za osiguranike koji su i dalje u inostranstvu, a to mogu učiniti mejlom.

Takođe ta osiguravajuća kuća objavila je da klijenti koji su stariji od 65 godina plaćanje premije osiguranja mogu obaviti nakon ukidanja vanrednog stanja i povratka u redovne tokove poslovanja i da usled toga neće trpeti bilo kakve posledice.

Rokovi za prijavu odštetnih zahteva su produženi do normalizacije situacije u celoj zemlji, a prijava šteta putnog osiguranja i osiguranja lica od posledica nesrećnog slučaja može se obaviti i elektronski.

Zahtevi za refundaciju, računi za lekove, medicinska pomagala, ostali troškovi pregleda i lečenja mogu da se dostavljaju mejlom.

U toj osiguravajućoj kući navode da se pridržavaju svih uputstava i mera Vlade Srbije i nadležnih institucija u novonastalim okolnostima.

U cilju zaštite zdravlja zaposlenih, klijenata, poslovnih partnera i svih građana, UNIQA osiguranje je zaposlenima obezbedila nesmetan rad od kuće, a klijentima omogućila usluge bez neposrednog kontakta, kroz online servise dostupne 24 časa dnevno i telefonske linije u Kontakt centru.

Pored prijave štete i isplate u najkraćem roku, svi UNIQA online i telefonski servisi omogućavaju klijentima da ostanu kod kuće i da jednostavno koriste internet prodavnicu za kupovinu osiguranja, kao i online aplikaciju za prijavu šteta dostupnu na veb stranici kompanije www.uniqa.rs, navode u toj kompaniji.

Tokom trajanja vanrednog stanja svim klijentima starijim od 65 godina omogućili su odloženo plaćanje premija osiguranja, naknadno, bez obračuna kamate na dospele obaveze i bez uticaja na njihova prava iz ugovora tokom trajanja vanrednog stanja.

Korisnici UNIQA putnog osiguranja koji se trenutno nalaze u inostranstvu i ne mogu da se vrate u Srbiju, svoju polisu putnog osiguranja mogu produžiti pozivanjem UNIQA Kontakt centra, a radi lakše i brže komunikacije, polisu može produžiti i osoba bliska klijentu koja se nalazi u Srbiji.

IZVOR:RTV

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*