Pokrajina uzela učešće na Savetovanju agronoma Srbije i Simpozijumu o poljoprivrednoj tehnici na Zlatiboru

Покрајинска влада

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dr Vuk Radojević pozdravio je učesnike 54. Savetovanja agronoma i poljoprivrednika Srbije i 46. Simpozijuma „Poljoprivredna tehnika“, koji se u januaru tradicionalno održavaju na Zlatiboru.

Ističući značaj Savetovanja, koje slovi za najznačajnije ovog tipa u zemlji, i koje na jednom mestu okuplja predstavnike struke i nauke, sekretar Radojević je naglasio da ne bi trebalo zaboraviti činjenicu da za svaku državu nacionalno semenarstvo predstavlja i najveće nacionalno blago. koje treba očuvati i unaprediti.

Pokrajinska vlada

 

„Od semena sve počinje, od njega zavisi i prehrambena sigurnost zemlje, kao i proizvodnja hrane. Seme je zalog za nacionalnu budućnost, a proizvodnja visokokvalitetnog sertifikovanog semena predstavlja sintezu istraživanja, znanja, tehnologija i dobre proizvođačke prakse“, kazao je pokrajinski sekretar za poljoprivredu.

On je naglasio da se, prema zvaničnim informacijama Semenarske asocijacije Srbije, u proizvodnji pšenice i soje upotrebljava samo 40 odsto deklarisanog semena. Radojević smatra da je poražavajuće da deklarisano seme nema alternativu, a da je najbolji način da poljoprivrednik osigura svoju proizvodnju upravo taj da seje sertifikovano seme.


 

U okviru 46. Simpozijuma „Poljoprivredna tehnika“ sekretar Radojević je istakao da je ovaj skup idealna prilika da se govori o stanju poljoprivredne mehanizacije Srbiji, ali i o novim trendovima u domenu poljoprivredne tehnike. On je rekao da je savremena poljoprivredna mehanizacija važan uslov za ostvarivanje profitabilne i konkuretne poljoprivredne proizvodnje.

Radojević je podsetio prisutne da su u cilju obnove mehanizacije poljoprivrednicima na raspolaganju nacionalne mere podrške resornog ministarstva i pokrajinskih fondova putem kreditnih linija, a da je Programom investicionog plana Srbija 2020-2025 predviđeno i 50 miliona dinara subvencija iz državnog budžeta za nabavku novih traktora.

Savetovanje agronoma i poljoprivrednika u organizaciji novosadskog Instituta za ratarstvo i povrtarstvo i ove godine okupilo je veliki broj poljoprivrednih proizvođača, vrhunskih stručnjaka i agronoma, kao i predstavnika obrazovnih i nadležnih državnih institucija. Simpozijum o poljoprivrednoj tehnici organizovali su Nacionalno naučno društvo za poljoprivrednu tehniku i Departman za poljoprivrednu tehniku novosadskog Poljoprivrednog fakulteta.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*