Raspisan tender za gradnju reciklažnog dvorišta

O izgradnji novog savremenog kompleksa za preradu, separaciju i odlaganje otpada i zatvaranju nesanitarne deponije na Klisi, govori se već godinama, a Uprava za komunalne poslove nedavno je raspisala tender za gradnju reciklažnog dvorišta.
1
Foto: Tehnoeko

Procenjena vrednost investicije, koja predstavlja korak ka realizaciji regionalnog plana upravljanja otpadom, je 128 miliona dinara. Gradnja dugonajavljivanog i ništa manje očekivanog reciklažnog dvorišta na Gradskoj deponiji mogla bi da počne već početkom naredne godine, ukoliko Uprava odabere izvođače. Ugovor će biti potpisan na 330 dana, pa se može pretposaviti da će u tom roku biti završeni svi radovi.

Reciklažno dvorište predviđeno je kao jedan od sadržaja u sklopu regionalne deponije, na prostoru sadašnje gradske, a njegovom izgradnjom će praktično biti zaokružen proces razdvajanja otpada. Tu će se nalaziti centralno postrojenje za prikupljanje i separaciju primarno selektovanog otpada, kao i prostor za odlaganje posebnih tipova otpada – guma od motornih vozila, azbestnih proizvoda, baterija, ulja, električnih proizvoda… Kako se iz konkursne dokumentacije nedavno raspisanog tendera može primetiti, u kompleksu budućeg reciklažnog dvorišta izdvajaju se tri funcionalne celine – ulazna zona, hala za selektovanje i reciklažno ostrvo, s prostorom za posebne tokove otpada. U hali za selekciju je predviđen prijem primarno separisanog otpada s teritorije Novog Sada, kao i njegovo razvrstavanje, skladištenje i prodaja.


Postepeno zatvaranje gradske deponije

Regionalnim planom za upravljanje otpadom, osim Novog Sada, obuhvaćene su i opštine Temerin, Vrbas, Bačka Palanka, Beočin, Žabalj, Srbobran i Bački Petrovac, koje će imati zajednički centar za preradu otpada, koji bi godišnje trebalo da primi od 70.000 do 160.000 kubika otpada. Uslov za početak gradnje regionalnog centra je sanacija, rekultivacija i zatvaranje nesanitarne deponije na Klisi, koja bi, kako je planirano, trebalo da bude postepeno zatvarana u narednih pet godina, i uz proširenje prostora, nakon rekultivacije zemljišta, pretvorena u regionalni centar.

Za pribavljanje tehničke dokumentacije sanacije, zatvaranja i rekultivacije nesanitarne deponije, koja se od 1963. godine koristi za odlaganje komunalnog i čvrstog otpada, izdvojeno je 4,9 miliona dinara, a ugovor za taj posao Uprava za građevinsko zemljište i investicije zaključila je s firmom „Tehnohidrosfera” iz Beočina.


Reciklažno ostrvo, s prostorom za posebne tokove otpada, namenjeno je primarnoj separaciji ambalaže, a deo površine izdvojen je za smeštanje različtih vrsta prikupljenog otpada. U toj zoni projektovana je nadsteršnica za sekundarne sirovine, koje, kako je navedeno, neće biti tretirane u pogonu, kao i ona s boksovima za gume i kabasti otpad. Osim toga, deo prostora će biti ograđen i tu je planirano skladištenje komunalnog otpada na otvorenom. U planu je nabavka i montaža mobilnih objekata, odnosno dva kontejnera za smeštaj rezervoara za otpadna ulja, te dva žičana kontejnera s nadstrešnicom, kao i dva zatvorena mobilna kontejnera za pesak, kreč i piljevinu, za koje je objašnjeno da će biti korišćeni za primarno delovanje kod akcedentnih slučajeva.

Rok za podnošenje ponuda na tender Gradske uprave za komunalne poslove ističe 7. decembra, a nakon toga će biti doneta odluka o dodeli ugovora ili, pak, obustavi postupka. Imajući u vidu sve rokove, kao i neophodno vreme za uvođenje odabranog izvođača u posao, pripremni radovi, poput raščišćavanja i obeležavanja terena, mogli bi da počnu već u januaru naredne godine.

Podsećanja radi, rukovodstvo JKP “Čistoća” 2017. godine ponovo je pokrenulo posupak za pribavljanje tehničke dokumentacije i dozvole neophodne za gradnju reciklažnog dvorišta, nakon što je prethodna, pet godina od izdavanja, prestala da važi. Ugovor za izradu dodatne dokumentacije, vredan tri miliona dinara, zaključen je s firmama „Hidrozavod DTD“ a.d. iz Novog Sada i „Geoplan Srem“ d.o.o. iz Sremske Mitrovice.

Projektnu dokumentaciju je još 2011. godine izradila beogradska firma „Enviteks”, te su lokacijska i građevinska dozvola pribavljene 2012. godine, kada su i započeti radovi. Obavljeno je nivelisanje terena, priprema podloge za plato i saobraćajnice, a završen je i deo armirano-betonskih radova na temeljima pojedinih objekata. Nabavljena je i oprema, ali je, zbog nedostatka novca, izgradnja obustavljena. Projekat reciklažnog dvorišta tada je finansiran iz Fonda za zaštitu životne sredine, koji je 2012. godine ugašen i, kako su u “Čistoći” svojevremeno za “Dnevnik” objasnili, novac za gradnju od tada je praktično zaključan.

 

 

 

IZVOR:DNEVNIK

Ostavite prvi komentar

Ostavite komentar

Vaša imejl adresa neće biti objavljena.


*