Raspored rada lekara za vreme rekonstrukcije objekta na Limanu IV

Foto:Ilustracija

Rekonstrukciji objekta Liman Doma zdravlja “Novi Sad” bi trebalo da počne 20. februara. Usled zatvaranja objekta svi medicinski timovi će biti raspoređeni po drugim ambulantama.

Služba laboratorijske dijagnostike

Služba laboratorijske dijagnostike će svakodnevno 7-9 časova primati pacijente i raditi 7-14 časova u četiri objekta: Jovan Jovanović Zmaj, Bistrica i Bulevar i Rumenačka.

U tri objekta: Jovan Jovanović Zmaj, Bistrica i Bulevar će biti i organizovana laboratorija za hemostazu tj. određivanje INR za pacijente na antikoagulantnoj terapiji, svakog dana od 9 do 13.30 časova.

Foto:Ilustracija

Vršačka (ponedeljak, sreda) 7-9 časova,

Veternik (utorak, četvrtak, petak) 7-9 časova,

Futog (utorak , četvrtak, petak) 7-9 časova,

Begeč (utorak) 7-9 časova,

Petrovaradin (ponedeljak, sreda) 7-9 časova,

Sremski Karlovci (ponedeljak, sreda) 7-9 časova,

Bukovac (ponedeljak) 7-9 časova,

Elektrovojvodina (utorak, četvrtak) 7-9 časova,

Sremska Kamenica (utorak, petak) 7-9 časova,

Rumenka (sreda) 7-9 časova,

Kisač (sreda) 7-9 časova,

Stepanovićevo(sreda) 7-9 časova,

Kać (utorak, četvrtak, petak) 7-9 časova,

Kovilj (utorak, četvrtak) 7-9 časova,

Budisava (utorak, četvrtak) 7-9 časova,

Klisa (ponedeljak, sreda, petak) 7-9 časova,

Šangaj (svaki drugi ponedeljak) 7-9 časova.

Poslepodnevno dežurstvo laboratorije 14-20 časova će biti organizovano u dva objekta: Jovan Jovanović Zmaj i Bulevar.

Dežurstvo subotom će biti organizovano kao i do sada, subotom u objektu Jovan Jovanović Zmaj od 7 do 20 časova.

Nedeljom Služba laboratorijske dijagnostike ne radi.

Kućne posete će se kao i do sada zakazivati na lokal 824 u periodu od 10.30 do 14 časova i lokal 826 u periodu od 14 do 20 časova

Služba opšte medicine

Bulevar – prof. dr Matilda Vojnović i ms Slađana Bugarski;

Bulevar – dr Tatjana Egić i ms Marina Ruman;

Jovan Jovanović Zmaj – dr Marija Ilin i ms Milevka Pušin;

Jovan Jovanović Zmaj – dr Ana Miljković i ms Miladinka Janković

Jug Bogdan – dr Jelena Travica i ms Jarmila Rago;

Jug Bogdan – dr Nataša Antolović Milić i mt Marko Jakovljević;

Jug Bogdan – dr Dragana Vukas i ms Mitra Vučković;

Jugovićevo – dr Tomislav Trećakov i ms Dragana Milošević;

Rumenačka – dr Mirjana Kolundžić -načelnik I-sprat i vms Tanja Đurić-glavna sestra I-sprat ms Elena Pavlov-administrator

Vršačka – dr Dijana Filipović i ms Ljubica Vasić;

Vršačka- dr Svetlana Malešević i ms Violeta Anđelković;

Vršačka – dr Biljana Knežević i ms Jasmina Božić;

Vršačka – dr Snežana Jankov i ms Marija Maksimović;

Služba zdravstvene zaštite dece

Dr Snežana Trećakov i ps Nada Hviezd od 3. februara amb. Vasa Stajić;

Dr Galina Gavanski i ps Tanja Jovanović od 3.februara amb. Vasa Stajić;

Vms Dragana Kostadinović od 10.februara amb. Vasa Stajić;

Dr Nikulina Mijučić i ps Snežana Marjanović od 3.februara amb. Petrovaradin;

Dr Slavica Rašajski i Jelena Lacković od 10.februara amb. J.J.Zmaj;

Dr Snežana Kopčanski od 10.februara am. J.J.Zmaj;

Dr Eržebet Gušavac Nađ od 10.februara amb. J.J.Zmaj;

Ps Marija Mikulinac Feher od 10. februara amb. Sr. Kamenica ukoliko dr Todorović Medić nije na bolovanju u suprotnom amb. J.J.Zmaj;

Ps Nikoleta Radaković od 10. februara amb. Sr. Kamenica;

Ps Mira Lazić od 10.februara ili po povratku s komisijskog bolovanja amb. Novo Naselje;

Dr Gospava Gvozdenac Dragičević i ps Slađana Mijić Stepanov od 10. februara ambulanta Rumenačka;

Ps Bogdanka Gvozdenović od 10. februara amb. Rumenačka;

Dr Vesna Vuleković i šms Biljana Češljević od 11. februara amb. Rumenačka;

Iz ambulante „Jovan Jovanović Zmaj“ premeštaju se:

Dr Vesna Ikonić Marinković od 10.februara amb. Sr. Kamenica;

Dr Draženka Todorović Medić od 10. februara amb. Sr. Kamenica, moguće otvaranje bolovanja zbog održavanja trudnoće;

Služba zdravstvene zaštite radnika, objekat Bulevar, II sprat:

Dr Ksenija Vujanović

Dr Danijela Musulin-Banjanin

Dr Aleksandra Milinković Lacković

Dr Tanja Stojković

Dr Svetlana Katanović

Dr Olivera Krajčinović

Dr Jovana Galonja

Dr Blaženka Segedi-Svrkota

Izabrani lekari iz objekta „Jovan Jovanović Zmaj“ sa IV sprata idu u objekat Novo naselje, I sprat.

Dr Milijana Bojović

Dr Tatjana Marković

Dr Jelena Zelenović

Dr Sanela Stefanović

Načelnik službe i glavna sestra idu u objekat „Jovan Jovanović Zmaj“ IV sprat.

Služba stomatološke zdravstvene zaštite

Dr Kocić Žikica-st.s Kockar Milena Rumenačka;

Dr Petković Milena-st.sestra Tošić Marija Rumenačka;

Dr Kotlaja Slavica-st.sestra Šešević Katica-kontra smena dr Vuković Vesne Rumenačka;

Dr Bošković Sanja-st.sestra Šarac Manuela-kontra smena od dr Lovrić G.        Rumenačka;

Dr Grgar Sofija-st.sestra Tutulugdžija Marija-kontra smena dr Šmit V. Novo naselje;

Dr Pantelinac Jelena-st.sestra Stanić-Marušić Ruža  O.Š. P. Šandor;

Dr Sofija Dacin-st.sestra Marić Marija-kontra od dr Bujandrić V. Novo naselje;

Dr Vuković Tatjana-st.sestra Ilić Milana-kontra od dr Milić A. Novo naselje;

Dr Grubor Ivana-st.sestra Tešanović Vesna-kontra od dr Matović D. J.J.Zmaj;

dr Dickov Duško-st.sestra Spremo Ljubica-kontra od dr Mihailović M. J.J.Zmaj;

Dr Volić Aleksandar-st.s-Lešić Jadranka-kontra od  Dr Radošević S. Bulevar;

Dr Marić Olgica-st.sestra Vasić Dušanka Bulevar;

Dr Vukojević Tatjana-st.sestra Vratnjan Milana Bulevar;

Marić Divna-orto tehničar Novo naselje;

Mrđenović Daliborka-orto tehničar Novo naselje;

Dejanović Dušica-orto tehničar J.J.Zmaj;

Valega Renata-protezaš Novo naselje;

Savić Svetlana-protezaš Novo naselje;

Grahovac Danijela-protezaš Novo naselje;

Vapa Vladimir-protezaš J.J. Zmaj;

Služba zdravstvene zaštite žena

Jovan Jovanović Zmaj – prof. dr Miloš Radumilo;

Bulevar – Dr Ljiljana Stanišić;

Petrovaradin – Dr Vladimir Kljajević;

Služba za specijalističko-konsultativnu dijagnostiku

Odeljenje RTG dijagnostike (oni menjaju objekat u zavisnopsti od rasporeda snimanja)

Jovan Jovanović Zmaj:

Dr Srđan Mrđen

Dr Jasmina Žigmanović

Bistrica:

Dr Ksenija Mrđen

Dr Marija Polc

Dr Alinka Ivanov

ORL odeljenje:

Kabinet za T Audiometriju

Jovan Jovanović Zmaj

Dr Aleksandra Mihajlović

Dr Natalia Topolska

Odeljenje fizikalne medicine

Novo Naselje

Dr Zorica Jakišić

Dr Radmila Unković

Jovan Jovanović Zmaj

Dr Berisilava Vuleta

Dr Tatijana Stojanović s timskim sestrama

Rumenačka

Dr Predrag Filipov

Odeljenje sportske medicine

Klisa

Dr Borko Vukosav

Dr Nemanja Mirnić

Dr Slavica Keco

Dr Zoran Šarčević

Odeljenje neuropsihijatrije :

Jovan Jovanović Zmaj

Dr Vanja Prodić

Novo naselje

Dr Nevena Terzić-Malenčić

Dr Natalija Radulović

Danijela Radošević psiholog

Jasna Filipović psiholog

Odeljenje oftalmologije

Novo Naselje

Dr Vesić Aca

Dr Sonja Čučković

Dunavska

Dr Ivanka Tanasijević-Filipov

Dr Milica Ivković-Miladinović

Jovan Jovanović Zmaj

Dr Jelena Rebić

Odeljenje interne medicine

Novo Naselje

Dr Bojana Siriški

Jovan Jovanović Zmaj

Dr Dejan Macanović

Dr Tatjana Kvrgić

Dr Jelena Petrić

Dr Dragana Gvozdanović

Dr Dušica Rakić

Dr Vladimir Kupusinac sa medicinskim sestrama i kardiološko dijagnostikom

Savetovalište za dijabetes

u junu dolazi sa specijalizacije dr Nataša Brajović

Vasa Stajić

Prof. dr Dušica Rakić, pedijatar kardiolog

Petrovaradin

Dr Olgica Jukić-Neatnica

Odeljenje dermatologije

Jovan Jovanović Zmaj

Dr Tanja Paunović

Dr Jadranka Janković

Služba patronaže i Služba kućnog lečenja i nege biće smeštena u Vršačkoj ulici.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*