SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Ovim putem obaveštavamo javnost da se od 26.08.2019. godine primaju zahtevi koji se odnose na naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja, za decu ometenu u razvoju i sa invaliditetom  , i za decu korisnika novčane socijalne pomoći, kao i zahtevi koji se odnose na regresiranje troškova boravka u predškolskoj ustanovi za deta trećeg,odnosno četvrtog reda rodjenja.Sve zahteve i spisak potrebne dokumentacije možete naći na sajtu Grada Subotice(www.suboticars>Usluge>Obrasci>Sekreterijat za drštvene delatnosti), u Uslužnom centru Gradske kuće,i u PU Naša radost.

ZAHTEVI SE PREDAJU U GRADSKOJ KUĆI, U USLUŽNOM CENTRU, NA USLUŽNOM MESTU BROJ 1 i 2,OD 7:30 DO 14:30 ČASOVA.

Na istom mesti predaju se Potvrde o redovnom ili vanrednom školovanju za novu školsku 2019/2120. godinu za decu korisnika prava na dečiji dodatak(deca školskog i predškolskog uzrasta).

Za sva pitanja možete se obratiti Službi za boračko-invalidsku zaštitu i društvenu brigu o deci ,Gradska uprava Subotica,Trg slobode 1.

Naknada ctroškova boravka za decu bez roditeljskog staranja,decu ometenu u razvoju i sa inavaliditetom, i decu korisnika novčane socijalne pomoći:

024/626-933,  024/626-855

Dečiji dodatak i regresiranje troškova boravka za dete trećeg i četvrtok reda rodjenja.

024/626-939 , 024/626-938

 

Sekretar Sekreterijata za društvene delatnosti

Jasmina Stevanović

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*