Trasa auto-puta postavljena u sekciju GIS na zvaničnoj internet-stranici Grada Bijeljina

U sekciju „Geografski informacioni sistem“ na zvaničnoj internet-stranici Grada Bijeljina postavljena je konačna trasa dionice auto-puta i gasovoda preko teritorije Grada Bijeljina (od Rače do granice sa Brčko Distriktom).
Na karti je precizno predstavljena granica obuhvata plana sa detaljnim prikazom parcela koje će biti obuhvaćene eksproprijacijom.
Karta je na linku: https://bit.ly/38NHeTU

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*