Uspostavljanje bolje zaštite i brige o migrantima u Srbiji

FOTO:TANJUG

 

„Unapređenje brige o migrantima i obezbeđivanje kvalitetnijih uslova boravka i njihove zaštite u Srbiji su prioriteti rada Ministarstva kada je u pitanju upravljanje migrantskom krizom“, istakla je danas ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prof. dr Darija Kisić Tepavčević nakon sastanka sa šeficom predstavništva Visokog komesarijata Organizacije ujedinjenih nacija za izbeglice u Srbiji (UNHCR) Frančeskom Boneli.

FOTO:TANJUG

 

Kako je ministarka navela, podrška „UNHCR-a“, koji je dugogodišnji partner Ministarstva je od velikog značaja i zbog toga je neophodno da se ta saradnja kontinuirano i dodatno unapređuje.

 

„U narednom periodu akcenat saradnje biće na nastavku pružanja podrške ustanovama socijalne zaštite u vidu dodatne starateljske zaštite, stručne podrške u radu sa decom i maloletnicima bez pratnje u kontekstu mešovitih migracionih tokova i integracije lica koja su dobila međunarodnu zaštitu u Republici Srbiji“, navela je Kisić Tepavčević.

 

Šefica predstavništva UNHCR-a Frančeska Boneli zahvalila je ministarki na konstruktivnom dijalogu i izrazila uverenje da će se saradnja sa Ministarstvom kretati uzlaznom putanjom.

 

Ministarka prof. dr Kisić Tepavčević sastala se i sa šeficom kancelarije Međunarodne organizacije za migracije u Srbiji (IOM) Lidijom Marković sa kojom je razgovarala o saradnji u okviru projekta „Podrška EU u upravljanju migracijama u Srbiji – Unapređenje prihvatnih kapaciteta, usluga socijalne zaštite i pristupa obrazovanju“ (Specijalna mera 6) koji predstavlja ključni aspekt podrške sistemu socijalne zaštite u radu sa migrantskom populacijom u kojem učestvuje 20 ustanova socijalne zaštite u 17 opština u Republici Srbiji.

 

Na sastanku je istaknuto da će zaštita dece i drugih ranjivih kategorija izbeglica i migranata u okvirima sistema socijalne zaštite u nastavku saradnje biti oblast kojoj se posvećuje dodatna pažnja imajući u vidu i da je ovakva podrška u direktnoj vezi sa ispunjavanjem merila iz Akcionog plana za Pregovaračka poglavlja 23 – pravosuđe i osnovna prava i 24 – pravda, sloboda i bezbednost u procesu pristupanja Srbije EU.

 

Šefica kancelarije IOM-a Lidija Marković istakla je da bi obezbeđivanju kvalitetnije brige o migrantima koji borave u Srbiji doprinelo usavršavanje zaposlenih za radnike u sistemu socijalne zaštite kroz treninge i obuke za rad sa ovom specifičnom populacijom.

 

Na sastanku je dogovoreno da se zajednički nastavi rad na sprovođenju projekata u cilju obezbeđivanja podrške sistemu socijalne zaštite u radu sa izbegličkom/migrantskom populacijom, sa posebnim akcentom na zaštiti i brizi o deci, maloletnicima bez pratnje roditelja ili staratelja, zatim žrtvama trgovine ljudima, žrtvama seksualnog, porodičnog, rodno zasnovanog i drugih oblika nasilja.

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*