GRAD NOVI SAD UNAPREĐUJE POLOŽAJ NAJRANJIVIJIH GRUPA

Uprava za privredu Grada Novog Sada i Centar za proizvodnju znanja i veština, početkom septembra započeli su realizaciju projekta „Lokalni glasovi za bolju inkluziju“, koji se realizuje u okviru programa Podrška Evropske unije inkluziji Roma „Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština, a finansira Evropska unija kroz IPA 2016.

Projekat predstavlja jedan od programa koje Grad Novi Sad organizuje kako bi unapredio položaj najranjivijih grupa, i ima za cilj da doprinese smanjenju nejednakosti i jačanju socijalne i ekonomske inkluzije Roma u Novom Sadu, a planirane aktivnosti na realizaciji Projekta trajaće do decembra 2020. godine.

Tim povodom u Gradskoj kući održana je otvarajuća konferencija na kojoj su se obratili član Gradskog veća za privredu Milorad Radojević, projektna menadžerka Tatjana Vanić kao i projektna asistentkinja iz Centra za proizvodnju znanja i veština Vlatka Vidić.

– Kada govorimo o ovom Projektu moramo se osvrnuti na njegova tri aspekta. Prvi je sam cilj projekta, a i ono što Gradska uprava radi dugi niz godina u okviru svojih programa zapošljavanja, a to je zapošljavanje teže zapošljivih kategorija. Trudimo se da se nakon završenih obuka stvore uslovi za kasnije zapošljavanje. Drugi aspekt je da Grad Novi Sad ulaže napore da privuče i sredstva kroz eksterne izvore finansiranja za razne aktivnosti. Naravno, na kraju želim da istaknem dobru saradnju javnog i civilnog sektora. Ovo nije prva aktivnost koju sprovodimo zajedno sa Centrom za proizvodnju znanja i veština i možemo reći da je ovaj projekat kruna saradnje, a svakako nastavljamo da sarađujemo i u budućnosti – rekao je Milorad Radojević i pozvao sve zainteresovane privredne subjekte da se prijave na Javni poziv koji će biti objavljen.

Projektna menadžerka iz Gradske uprave za privredu Tatjana Vanić istakla je da je današnja Konferencija prilika da se predstavi prva aktivnost u okviru ovog Projekta, a to je realizacija Programa obuka za deficitarna zanimanja na tržištu rada Grada Novog Sada i obuka na radnom mestu, a sve u cilju sticanja i unapređenja znanja i veština potrebnih za obavljanje konkretnih poslova.

-Kako bismo motivisali i informisali romsku zajednicu da učestvuju u ponuđenim programima, raspisali smo Javni poziv za edukativne obuke, gde ćemo nakon pristiglih prijava odabrati 25 polaznika i omogućiti im da steknu radnu praksu u realnom radnom okruženju kod poslodavaca. Kroz projekat planiramo da se povežemo sa lokalnim privrednicima i kompanijama i da ih uključimo u mere poboljšanja zapošljivosti romske zajednice. Tokom februara biće raspisan i Javni poziv za sve zainteresovane privredne subjekte – naglasila je Tatjana Vanić.

Kroz projekat će se sprovoditi i inovativan proces individualnog savetovanja za sve korisnike i polaznike obuka, program izrade Pasoša kompetencija, čime se dodatno podržavaju svi zainteresovani u izboru obuka za zanimanja prema individualnim karakteristikama, kompetencijama i interesovanjima.

Projektna asistentkinja iz Centra za proizvodnju znanja i veština Vlatka Vidić kazala je da su edukativni programi predviđeni za najviše 25 pripadnika romske nacionalne zajednice sa teritorije Grada Novog Sada za obuke za zanimanje, i podrazumeva ralizaciju stručnih obuka u trajanju od minimum 200 školskih časova.

Prioritet za uključivanje u projekat imaju lica sa višestrukom ranjivošću, kao što su žene samohrani roditelji, nezaposleni roditelji sa detetom/decom, izbegla i interno raseljena lica, povratnici u postupku readmisije, žrtve nasilja u porodici, osobe sa invaliditetom i korisnici socijalne novčane pomoći.

Svi zainteresovani mogu da se prijave na Javni poziv do 15. decembra, a detaljnije informacije dostupne su na sajtu Gradske uprave za privredu www.privredans.com kao i na sajtu  Centra za proizvodnju znanja i veština www.cpzv.org

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*