Grad rešava najveći problem u oblasti socijalne zaštite

– Budžetom za 2020. godinu predviđena su višestruko veća sredstva za oblast socijalne zaštite, odnosno za dnevne usluge u zajednici. Slušajući potrebe i probleme udruženja predočili smo problem gradonačelniku koji je prepoznao značaj rešavanja ovog vaninstitucionalno najznačajnijeg pitanja u oblasti socijalne zaštite i dao ‘zeleno svetlo’ da ga na najbolji mogući način rešimo – izjavila je, na današnjoj pres-konferenciji u Medija-centru Gradske kuće Jasmina Stevanović, sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti.

Grad će, podvukla je, krenuti u zakonsku proceduru da obezbedimo pružaoca za usluge „Lični pratilac deteta i personalna asistencija“, pri čemu zaista nameravamo da postavimo  visoke standarde za budućeg pružaoca usluge, jer želimo da imamo uslugu apsolutno  u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o strukturalnim standardima.

Zakon o socijalnoj zaštiti, podsetila je, koji je u pripremi, neće dozvoljavati dosadašnjem pružaocu usluge Centru za socijalni rad da vrši nadalje ovu uslugu i po usvajanju novog zakona će vršiti samo usluge procene i planiranja.

– Podaci Centra za socijalni rad nam govore da danas imamo 64 korisnika koji svoje teškoće u razvoju savladavaju uz pomoć ličnih pratilaca i 16 korisnika kojima je potreban personalni asistent. Drugim rečima, ovim potezom otvorićemo više od 80 radnih mesta. Kada to kažem, mislim na ugovore o radu i sva prava koja iz toga proizilaze jer da podsetim jer su do sada oni bili u statusu bez zdravstvene knjižice i uplaćenih doprinosa, formalno nezaposleni, i suštinski niko nije brinuo o ostvarivanju njihovih zakonski garantovanih prava. Naš cilj je da kroz najkasnije dve godine Subotica bude primer dobre prakse – istakla je Jasmina Stevanović.

Grad Subotica nema nijednog licenciranog ličnog pratioca, a obezbeđeni  pratioci koji nisu licencirani mesečno su primali svega 10.000 dinara, kazala je ona i dodala da je lokalna samouprava ranije sufinansirala uslugu pratilaca preko Centra za socijalni rad sa 8.000 dinara, da je 2018. godine  iznos povećan na 10.000 dinara i da su ostatak sufinansirali roditelji.

– Lični pratilac je most u komunikaciji deteta koje ima smetnje u razvoju sa njegovom zajednicom. Neki samo dovode i odvode decu u i iz škola upoznajući ih sa okolinom, neki borave sa njima u školi, pomažu im da se orijentišu… Usluga lični pratilac deteta podrazumeva da lični pratilac treba da bude dostupan detetu sa invaliditetom, odnosno sa smetnjama u razvoju, kome je potrebna podrška za zadovoljavanje osnovnih potreba u svakodnevnom životu, pod uslovom da je dete uključeno u vaspitno-obrazovnu ustanovu vrtić ili školu. Usluga ličnog pratioca će se pružati do kraja školske 2019/2020 godine, što podrazumeva pružanje usluge detetu i tokom jula i avgusta meseca ukoliko dete ima obavezu polaganja popravnog ispita u školi. Pružaće se najviše osam  sati dnevno, pet dana u nedelji, u zavisnosti od procenjenih potreba korisnika – naglasila je Jasmina Stevanović

Usluge personalne asistencije dostupne su punoletnim licima sa invaliditetom sa procenjenim prvim ili drugim stepenom podrške, koja ostvaruju pravo na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć, imaju sposobnosti za samostalno donošenje odluka, odnosno uključeni su u redovni ili individualni obrazovni program. Usluga personalnog asistenta će se pružati 12 meseci, najviše osam sati dnevno, pet dana u nedelji, u zavisnosti od procenjenih potreba korisnika.

Pružalac usluge biće u obavezi da obezbedi licenciranog ličnog pratioca/personalnog asistenta za svako dete ili punoletno lice, a ukoliko lica koja su do sada pružala uslugu ličnog pratioca/personalnog asistenta, to žele da nastave i u narednoj godini, biće im omogućeno da prođu obuku za obavljanje usluge, organizovane od strane pružaoca usluga i tako steknu licencu za pružanje usluge.

Centar za socijalni rad će na osnovu molbe roditelja i mišljenja Interresorne komisije da je detetu neophodna usluga ličnog pratioca, donositi Rešenje o priznavanju prava na uslugu  i izdavati uput za korišćenje usluge koja će se dostavlja pružaocu usluge.

Ukoliko se radi o odrasloj osobi, molbu se direktno podnosi Centru za socijalni rad, koji će donositi Rešenje o priznavanju prava na uslugu  i izdavati uput za korišćenje usluge koja će se dostavlja pružaocu usluge. Ono što sledi su razgovori sa roditeljima, ličnim pratiocima i Centrom za socijalni rad, i naravno izrada Pravilnika o participaciji cena usluga ličnog pratioca i personalnog asistenta.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*