Majke potvrdu o isplaćenim naknadama zarade mogu dobiti u Službi dečije zaštite

Povodom netačnih informacija koje su se pojavile u javnosti, u vezi sa potvrdama za porodilje radi produžavanja dozvoljenog minusa odnosno podizanja kredita u banci, saopštavamo da nema mesta za paniku i da se potvrde izdaju regularno u skladu sa Zakonom, što je bila praksa u prethodnom periodu, a nastaviće se i u budućnosti.

 

Članom 14. stav 7. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS“, br. 113/17 i 50/18), koji je u primeni od 1. jula 2018. godine, propisano je da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja iz sredstava obezbeđenih u budžetu Republike Srbije vrši isplatu mesečnih iznosa  naknade zarade, odnosno naknade plate bez poreza i doprinosa na tekuće račune korisnika, a iznos pripadajućih poreza i doprinosa na zakonom propisan način.

 

Shodno članu 15. Zakona poslodavac, nadležni organ, odnosno ministarstvo nadležno za socijalna pitanja nemaju obavezu dostavljanja obračunskog listića korisniku naknade zarade, odnosno naknade plate. Izuzetno od navedenog, nadležni organ je dužan da na zahtev korisnika prava dostavi obračunski listić i druge potvrde o isplaćenim naknadama zarade, odnosno naknade plate. Nadležni organ ima obavezu dostavljanja obračunskog listića o godišnjim ostvarenim prihodima korisniku prava.

Korisnici naknade zarade, potvrdu o isplaćenim naknadama zarade mogu dobiti u Službi dečije zaštite u kojoj imaju prebivalište, ukoliko su iz Beograda u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, 27. marta 43-45.

 

Službe dečije zaštite,  svakog dana,  na zahtev korisnika  izdaju potvrde o isplaćenim naknadama zarade u svrhu ostvarivanja „trudničkog bolovanja“, vaučera za odmor, dozvoljenog minusa, kredita ….

 

Postupak za izdavanje ove potvrde je krajnje jednostavan jer je u sistemu za isplatu prava Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, predviđen obrazac potvrde o isplaćenoj naknadi zarade  i samo je potrebno uneti  ime korisnika  i  period da bi se dobili traženi podaci.

 

„Država brine o građanima, nemojte da verujete u laži, za svaku nedoumicu možete da se obratite Ministarstvu kako biste dobili tačne informacije. Resor kojim rukovodim će nastaviti da se bori za bolje uslove svih građana, posebno majki, a u skladu sa instrukcijom predsednika Aleksandra Vučića, jer je briga o trudnicama,  porodiljama, majkama i deci naš najveći prioritet“, rekao je ministar Zoran Đorđević.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*