Ministar Mali predstavio poslanicima izmene i dopune važnih zakona iz oblasti poreske i carinske politike

Ministar finansija Srbije Siniša Mali danas je poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije predstavio izmene i dopune važnih zakona iz oblasti poreske i carinske politike koji, kako je naglasio, treba da doprinesu unapređenju rada Poreske uprave i Uprave Carina.

 

Govoreći o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ministar je naglasio da je predviđeno pojednostavljenje poreskog postupka i poboljšanje elektronske komunikacije nadležnih poreskih organa i poreskih obveznika.

 

„Najveća promena se odnosi na poreske obveznike koji imaju zahteve za povraćaj, preknjižavanje, ili za više plaćen ili pogrešno uplaćen porez, kao i zahteve za odlaganje poreza koji duguju. Njima će biti omogućeno da to urade preko e-portala Poreske uprave, kako bismo pojednostavili i ubrzali te procedure“, rekao je on.

 

Predstavljajući Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, ministar finansija je rekao da se obezbeđuje veća transparentnost u primeni Zakona i stabilniji priliv sredstava od republičkih administrativnih taksi u budžet. Tim predlogom predviđeno je smanjenje i ukidanje više taksi, kako bi se opterećenje privrede u što većoj meri umanjilo.

 

Kada je reč o Izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, ministar Mali je naglasio da se uvode novine, od kojih je najvažnija da porez na nasleđe, poklon ili prenos apsolutnih prava više neće raditi Poreska uprava, već će nadležnost biti preneta na lokalne samouprave.

 

„S jedne strane smanjujemo opterećenje koje Poreska uprava ima, da bi mogli da se posvete svojim izvornim aktivnostima i ovlašćenjima. S druge strane, dajemo mogućnost lokalnim samoupravama da se organizuju i maksimizuju naplatu poreza, koji predstavlja njihov prihod. Izmene stupaju na snagu 1. januara 2022. godine, tako da imaju dosta vremena da se pripreme“, naveo je on.

 

Govoreći o izmenama i dopunama carinskih propisa, Mali je naglasio da izmene i dopune Carinskog zakona donose pomeranje rokova kada je zastarelost carinskog duga u pitanju, te da se time daje više vremena državi da reaguje i zaštiti svoje interese.

 

Predloženim izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi, kako je Mali objasnio, proširuje se krug carinskih službenika koji su ovlašćeni za pokretanje prekršajnog postupka. Na taj način će podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv počinilaca biti brže i efikasnije.

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*