O D L U K A o radnom vremenu za period od 27. decembra 2019. godine do 15. januara 2020. godine grada Bjeljine

U periodu od 27. decembra 2019. godine do 15. januara 2020. godine svi ugostiteljski, zanatsko – preduzetnički i trgovinski objekti na području grada Bijeljina mogu raditi 1 (jedan) sat duže u odnosu na radno vrijeme propisano Odlukom o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatsko – preduzetničkih i trgovinskih objekata na području Grada Bijeljina („Službeni glasnik opštine Bijeljina“ broj: 21/11, 11/14).

 

Član 2.

Izuzetak iz prethodnog člana predstavlja 01. januar 2020. godine kada na području Grada Bijeljine ne rade zanatsko – preduzetnički i trgovinski objekti te 02. januar 2020. kada na području grada Bijeljine mogu da rade zanatsko – preduzetnički i trgovinski objekti i prodajna mjesta AD “Lutrija Republike Srpske“ Banja Luka, na području Grada Bijeljina najduže do 13:00 časova.

Radno vrijeme na dan 09. januar 2020. godine, reguliše se Odlukom Vlade Republike Srpske u skladu sa zakonom.

 

Član 3.

(1) Za vrijeme trajanja republičkih praznika Nove Godine (01. januar 2020. godine i 02. januar 2020. godine), a radi zadovoljenja neophodnih potreba građana za komunalnim, zdravstvenim i drugim uslugama, dužni su da rade: vatrogasna jedinica, zdravstvene ustanove i preduzeća za snabdijevanje vodom, električnom energijom i za prevoz putnika.

(2) Preduzeća, ustanove i organizacije iz stava 1. ovog člana obavezni su da organizuju i obezbijede rad i dežurstva u obimu koji zadovoljava funkcionisanje njihove osnovne djelatnosti, potrebne za pružanje usluga građanima za vrijeme trajanja republičkih praznika.

(3) Preduzeća, ustanove i organizacije koje u svojim redovnim aktivnostima imaju organizovan rad za neradne dane, nisu obavezne utvrđivati povećan obim rada i dežurstva.

 

Član 4.

(1) Apoteke, prodavnice pogrebne opreme i veterinarske ambulante mogu raditi redovno radno vrijeme za vrijeme trajanja republičkih praznika.

(2) Za vrijeme novogodišnjih praznika ugostiteljski objekti mogu raditi u neograničenom radnom vremenu.

(3) Privredni subjekti koji se bave proizvodnom djelatnošću, a obavljaju procesnu proizvodnju, mogu da rade u vremenu koji zahtjeva proces rada.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Grada Bijeljina“.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*