Program finansijske podrške i najčešće pitanja

 

Ko su korisnici mera?
Koji privredni subjekti mogu da koriste mere?

-Korisnici mera su sledeći privredni subjekti: rezidentna pravna lica u
smislu zakona kojim se uređuje oporezivanje dobiti (mikro, mala, srednja i
velika preduzeća); rezidentni preduzetnici (preduzetnici, preduzetnici
paušalci, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici druga lica, u smislu
zakona koji uređuje porez na dohodak građana); ogranci stranih pravnih lica i
predstavništva stranih pravnih lica. Navedeni privredni subjekti mogu da
koriste mere (fiskalne pogodnosti i direktna davanja) ukoliko su pre 15. marta 2020.
godine osnovani i registrovani kod nadležnog organa ili organizacije, odnosno
ako su u navedenom periodu postali obveznici PDV. Takođe, navedeni privredni
subjekti mogu da koriste navedene pogodnosti ukoliko nisu počev od 15. marta 2020.
godine pa do 10. aprila 2020. godine smanjili broj zaposlenih za više od 10% ne
računajući zaposlene na određeno vreme kojima je period na koji je ugovor zaključen
istekao u navedenom roku.

Član 3. Uredbe

-Koji privedni subjekti ne mogu da koriste mere?

Privredni subjekti – velika pravna lica: banke; društva za osiguranje i društva za
reosiguranje; društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima; davaoci
finansijskog lizinga, kao i platne institucije i institucije elektronskog novca;
Privredni subjekti koji su obuhvaćeni Spiskom korisnika javnih sredstava
(„Službeni glasnik RS“ br. 93/19).

-Da li se direktne mere primenjuju i na zaposlene
na određeno vreme, da li oni ulaze u ukupan broj
zaposlenih i da li poslodavac treba da otkaže
ugovor o radu na određeno vreme pre isteka roka.

Poslodavac može da ostvari pravo na direktna davanja i za zaposlene na
određeno i za zaposlene na neodređeno vreme. Uredba ne obavezuje poslodavca
da sa bilo kojim zaposlenim raskine ugovor o radu, ali predviđa da poslodavac
gubi pravo na direktna davanja i fiskalne pogodnosti ukoliko pre isteka roka od
3 meseca od poslednje isplate direktnih davanja smanji broj zaposlenih za više
od 10%, ne računajući zaposlene sa kojima je zaključio ugovor o radu na određeno
vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji ističe pre 3 meseca od poslednje
isplate direktnih davanja.

Koji je rok da se prijavim za korišćenje mera?

Privredni subjekti koriste fiskalne pogodnosti i direktna davanja propisana ovom
uredbom : za sva tri meseca ukoliko odgovarajuću prijavu PPP-PD dostave do kraja
aprila 2020.; za dva meseca ukoliko prvi put odgovarajuću prijavu PPP-PD dostave
do kraja maja 2020.; za jedan mesec ukoliko prvi put odgovarajuću prijavu PPP-PD
dostave do kraja juna 2020. U prijavi PPP-PD u polju 1.4. datum plaćanja treba da se
unese 04.01.2021.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*