Subotica unapređuje socijalnu zaštitu: Uposliće lične pratioce

Jasmina Stevanović

SUBOTICA: Danas Subotica ima 64 dece korisnika koji svoje teškoće u razvoju savladavaju uz pomoć ličnih pratilaca i 16 korisnika odraslih kojima je potreban personalni asistent.

Jasmina Stevanović

Kako Centri za socijalni rad neće ubuduće moći da se bave pružanjem usluge ličnog pratioca deteta i personalnom asistencijom, Grad Subotica namerava da obezbedi ovu uslugu. Od pružaoca usluge zahtevaće se visoki standardi, a uposliće se 80 ljudi.

– Naš cilj je da kroz najkasnije dve godine Subotica bude primer dobre prakse. Lični pratioci i personalni asistenti imaće ugovore o radu i sva prava koja iz toga proizilaze, jer do sada oni su bili u statusu bez zdravstvene knjižice i uplaćenih doprinosa, formalno nezaposleni, i suštinski niko nije brinuo o ostvarivanju njihovih zakonski garantovanih prava– rekla je nedavno Jasmina Stevanović iz Sekretarijata za društvene delatnosti Grada Subotice.

Pružalac usluge biće u obavezi da obezbedi licenciranog ličnog pratioca/personalnog asistenta za svako dete ili punoletno lice, a ukoliko lica koja su do sada pružala uslugu ličnog pratioca/personalnog asistenta, to žele da nastave i u narednoj godini, biće im omogućeno da prođu obuku za obavljanje usluge, organizovane od strane pružaoca usluga i tako steknu licencu za pružanje usluge.

Subotica sada nema nijednog licenciranog ličnog pratioca, a do sada su primali samo po 10.000 dinara. Grad je sufinansirao uslugu pratilaca preko Centra za socijalni rad, a delom su učestvovali roditelji. Nastaviće se sa pružanjem usluge ličnog pratioca do kraja avgusta 2020. Pružaće se najviše osam sati dnevno, pet dana u nedelji, u zavisnosti od procenjenih potreba korisnika, najavila je Stevanović. Usluge personalnog asistenta koriste punoletne osobe sa invaliditetom. Rešenja o korišćenju usluga donosi Centar za socijalni rad.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*