Trivan na panel diskusiji sa predstavnicima nevladinih organizacija

VLADA SRBIJE

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan razgovarao je danas sa predstavnicima jednog broja nevladinih organizacija o najaktuelnijim pitanjima zaštite životne sredine i razvijanju zajedničke komunikacije i saradnje na njihovom rešavanju.

Na višesatnom sastanku koji je održan u formi panel diskusije, razmenjena su mišljenja o otvorenim pitanja u oblasti zaštite životne sredine koja pobuđuju pažnju stručne, ali i najšire javnosti.

VLADA SRBIJE

Ministar Goran Trivan upoznao je predstavnike nevladinih organizacija sa merama koje Ministarstvo samo, i u saradnji sa drugim entitetima, preduzima na poboljšanju kvaliteta vazduha. Pored mera, kao što su uvođenje subvencija za električna i hibridna vozila i podsticaj reciklaže otpadnih vozila, ministar je naveo da je Ministarstvo prošle godine izdvojilo 25 miliona dinara za nabavku mernih stanica, i da će ove godine takođe izdvojiti još 25 miliona dinara u ove svrhe, što će značiti jasniju i precizniju sliku o stanju vazduha, i samim tim, efikasnije mere za bolji kvalitet vazduha. On je pozvao nevladine organizacije da se uključe i pokrenu akcije, kao što su akcije pošumljavanja, koje na najefikasniji i najjeftiniji način doprinose smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte i boljem kvalitetu vazduha.

Goran Trivan je istakao da civilni sektor u Ministarstvu ima svog sagovornika koji ih sluša veoma pažljivo, i da će njihova redovna komunikacija ostati jednako otvorena i aktivna. Ukazujući da su ciljevi za čistiju i zdraviju Srbiju zajednički, Goran Trivan je izrazio punu otvorenost prema idejama, inicijativama, ali i kritičkim osvrtima nevladinih organizacija, koje su veoma značajan partner u borbi za zaštitu životne sredine i prirode.

Sastanak je bio prilika da predstavnici civilnog sektora upute pitanja i ukratko predstave svoje  planove, koji su obuhvatili različite teme, kao što je povećanje procenta teritorije Srbije pod zaštitom i očuvanje biološke raznovrsnosti, očuvanje rečnih tokova, pokretanje proizvodnje sadnog materijala, očuvanje ribljeg fonda i efikasnija borba protiv ribokrađe, realizacija edukativnih kampanja i ekološko  obrazovanje na svim nivoima, i okupljanje mladih i njihovo uključivanje u edukativne programe.

U debati je konstatovano međusobno razumevanje i izražena puna podrška merama i aktivnostima koje se preduzimaju da se stanje životne sredine unapredi, a priroda zaštiti i očuva.  Učesnici na sastanku su se složili da je potrebno da svi udruže snage i zajednički doprinesu stvaranju društva koje će biti senzibilnije na pitanja zaštite životne sredine, i tako brže i efikasnije doći do konkretnih rešenja.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*