U Novom Sadu javna rasprava o NACRTU ZAKONA O KULTURNOM NASLEĐU i NACRTU ZAKONA O DELATNOSTI ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA

ILUSTRACIJA

U Novom Sadu javna rasprava o NACRTU ZAKONA O KULTURNOM NASLEĐU i NACRTU ZAKONA O DELATNOSTI ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA

Javna rasprava u formi okruglog stola, o NACRTU ZAKONA O KULTURNOM NASLEĐU i NACRTU ZAKONA O DELATNOSTI ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA održaće se u Novom Sadu 18. decembra 2019. godine, u 12 časova u Skupštini Grada Novog Sada, Žarka Zrenjanina 2.

ILUSTRACIJA

 

U ime Ministarstva kulture i informisanja javnoj raspravi u Novom Sadu prisustvovaće

– Danijela Vanušić, pomoćnica ministra za kulturno nasleđe,

– Milan Jakšić, predsednik Radne grupe za izradu Nacrta zakona o kulturnom nasleđu,

– Ljiljana Berić, član Radne grupe,

– Tatjana Bojić Jurić, član Radne grupe (iz Ministarstva kulture i informisanja),

– Predrag Blagojević, sekretar Radne grupe (iz Ministarstva kulture i informisanja).

 

Radna grupa za izradu Nacrta zakona o kulturnom nasleđu i Nacrta zakona o delatnosti zaštite kulturnih dobara, obrazovana rešenjem Ministarstva kulture i informisanja, izradila je prethodno navedeni Nacrt zakona.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o kulturnom nasleđu i Nacrtu zakona o delatnosti zaštite kulturnih dobara sprovodi se u periodu od 9. decembra 2019. godine do 9. januara 2020. godine, a po okončanju javne rasprave, Ministarstvo kulture i informisanja će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o nacrtima zakona i objaviće ga na svojoj internet stranici i portalu e- uprave.

 

Svi zainteresovani svoje primedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti na utvrđenim obrascima za komentare (koje možete preuzeti na sajtu) na e-mail: zakonnasledje@kultura.gov.rs  ili poštom Ministarstvu kulture i informisanja, 11000 Beograd, ulica Vlajkovićeva broj 3.

 

Ministarstvo kulture i informisanja poziva stručnu javnost i sve zainteresovane da se uključe u javnu raspravu i svojim konstruktivnim predlozima doprinesu optimalnim zakonskim rešenjima u jednoj od ključnih oblasti društva.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*