USVOJENA UREDBA O INTERNOM TRŽIŠTU RADA

ILUSTRACIJA

Vlada Srbije usvojila je Uredbu o internom tržištu rada koja predviđa od 1. januara 2020. formiranje elektronske baze podataka koja se vodi na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima.

 

U toj bazi će biti dostupne informacije o slobodnim radnim mestima u državnim organima, organima autonomne pokrajine i lokalnih samouprava, kao i informacije o zaposlenima koji žele premeštaj na drugo radno mesto u istom ili drugom državnom organu i o neraspoređenim državnim službenicima.

 

ILUSTRACIJA

Novina je što na Interno tržište rada sada mogu da se prijave i službenici iz organa AP  i opština i gradova koji žele trajni premeštaj u državni organ, u odnosu na prethodno rešenje prema kome su to mogli samo državni službenici iz organa državne uprave.

 

Uspostavljanjem Internog tržišta rada obezbđuje se efikasnija i šira mobilnost zaposlenih i veći izbor kadrova.

 

Predviđeno je da Interno tržište rada bude deo jedinstvenog informacionog sistema, odnosno informatičke baze podataka, za koju je predviđeno da se implementira  početkom 2021. godine. Do tada će Interno tržište rada funkcionisati kao elektronska baza podataka na inernet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*