Predstavljen Nacrt Programa ekonomskih reformi

Nacrt Programa ekonomskih reformi (ERP) za period 2020-2022, predstavljen je danas članovima Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.

 

U maloj sali Zadužbine Ilije M. Kolarca održane su konsultacije između predstavnika Radne grupe za izradu i praćenje sprovođenja Programa ekonomskih reformi i predstavnika Nacionalnog konventa o EU.

 

ERP je dokument koji Republika Srbija, kao država kandidat za prijem u članstvo EU, izrađuje na godišnjem nivou u cilju uspostavljanja platforme za efikasnije fiskalno planiranje i koordinaciju ekonomskih politika se EU.

 

Tema ovih konsultacija bile su predložene strukturne refome za period 2020- 2022, sadržane u V poglavlju dokumenta ERP. Strukturne reforme, u skladu sa smernicama Evropske komisije, organizovane su u osam ključnih oblasti: reforma tržišta energije i transporta; poljoprivreda, industrija i usluge; poslovni ambijent i borba protiv sive ekonomije; istraživanje, razvoj i inovacije i digitalna ekonomija; trgovinske reforme; obrazovanje i veštine; zapošljavanje i tržište rada i socijalna zaštita i uključivanje, a prikazane su u 22 prioritetne strukturne reforme.

 

V.D pomoćnica ministra Verica Ignjatović pozdravila je učesnike i zahvalila na konstruktivnom pristupu i korisnim savetima. Ona je ocenila da su predlozi koji su se mogli čuti na skupu korisni i da je učešće institucija i civilnog društva u izradi ovog dokumenta bitno ne samo zbog Evropske unije, već i zbog Srbije, jer svi zajedno rade na unapređenju životnog standarda i privrede Srbije.

 

Koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Nataša Dragojlović pohvalila je saradnju sa Ministarstvom finansija, pre svega,  dostupnost i otvorenost za saradnju, kao i mogućnost da učestvuju u kreiranju ovog značajnog dokumenta.  Predstavnici Nacionalnog konventa uputili su komentare na svaku od predstavljenih reformi, kao i konkretne sugestije koje će doprineti finalizaciji ovog dokumenta. Oni su pozvani i da dostave svoje pisane komentare koji će biti dostavljeni Evropskoj komisiji kao poseban Aneks novog dokumenta.

 

Nacrt pomenutog V Poglavlja dokumenta ERP 2020-2022. stavljen je na uvid javnosti putem veb-sajta Ministarsta finansija i Republičkog sekretarijata za javne politike od 6. do 20. decembra 2019. Godine, čime je predstavnicima civilnog drušva omogućeno da svojim predlozima utiču na izradu ovog dokumenta.

 

Konsultacije ovakve vrste predstavljaju tradicionalnu saradnju državnih institucija i civilnog sektora u izradi ovog strateškog i inter-resornog dokumenta.

 

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) organizator je današnjeg skupa u Zadužbini Ilije Kolarca.

 

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) je platforma u okviru koje se vodi dijalog između predstavnika vlade i civilnog društva o svim temama koje se tiču pristupanja Srbije EU. Konvent danas okuplja više od 700 članica, koje su organizovane po radnim grupama, pa tako 21 radna grupa tematski pokriva svih 35 pregovaračkih poglavlja. U radu Konventa državu Srbiju predstavljaju članovi skupštinskih odbora, kao i predstavnici vlade i pregovaračkog tima, dok su sa strane civilnog društva uključene nevladine organizacije, sindikati, univerziteti, stručnjaci, privredni subjekti, profesionalne organizacije, mediji, instituti.

 

Trenutno je u toku šesti ciklus izrade dokumenta ERP –a za period 2020 – 2022. godine.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*